A.2.52 En effektiv vei til gode revisjonsbevis

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 16.10—17.10
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 6 850 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 250 eks. mva.) Kr 5 565 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 965 eks. mva.) Kr 925 eks. mva.for overnattling m/frokost fra 15. til 16. oktober 2019
Sted Quality Airport Hotel Gardermoen
Varighet 16.10.: 10.00-17.00 17.10.: 09.00-16.00

Gjennom utførelsen av regnskapsrevisjon skal revisor bli i stand til å konkludere på hvorvidt årsregnskapet er uten vesentlig feilinformasjon. For å kunne konkludere må revisor gjøre revisjonshandlinger som gir gode revisjonsbevis. Revisors metodikk er verktøykassen som skal muliggjøre en effektiv revisjon i samsvar med god kommunal revisjonsskikk.

Målgruppe

Alle som jobber med regnskapsrevisjon, både oppdragsansvarlige revisorer og revisjonsmedarbeidere.

Innhold

Temaer som vil bli berørt er

  • Risikovurdering
  • Planlegging – hvordan sikre den røde tråden?
  • Kartlegging av rutiner og test av internkontroll
  • Revisjon av utvalgte områder
  • Forenklet etterlevelseskontroll

Kursholdere

Knut Tanem, registrert revisor/oppdragsansvarlig, Revisjon Midt-Norge SA og
Knut Erik Lie, seniorrådgiver, NKRF

Etterutdanning

14 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning. Vurderes som 14 timer innen revisjon iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere