A.2.6 Revisjon av årsregnskapet

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 15.1—16.1
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 6 900 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 300 eks. mva.) Kr 5 660 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 6 060 eks. mva.) Kr 848 eks. mva. for ekstra overnatting m/frokost fra 14. til 15. januar 2019
Sted Scandic Lillestrøm

15.1.19: Kl. 10.00-17.00 | 16.1.19: Kl. 09.00-15.00

Regnskapsavslutningen er en arbeidskrevende tid både for administrasjonen og revisor. Det er viktig at denne prosessen er forberedt slik at revisor er mest mulig effektiv i denne perioden. En forutsetning er da at revisor har den nødvendige oversikt over årsavslutningsprosessene, samt kunnskap om aktuelle og nødvendige revisjonshandlinger.

Aktuelle tema i årsoppgjøret vil bli tatt opp og diskutert. I tillegg tar kurset opp dagsaktuelle tema som nye regnskapsstandarder og uttalelser fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS), problemstillinger omkring etablering og årsavslutning for kommunale foretak og en gjennomgang av selvkostreglene (VAR-området). Kurset fokuserer spesielt på revisors rolle og oppgaver ved avslutningen av revisjonen.

Kurset vil være en kombinasjon av forelesninger og oppgaver i plenum.

Målsetting

Kurset skal gi deltakerne en grundig innsikt i viktige årsavslutningsmomenter, avstemminger og analyser av kommunens årsregnskap, samt innsikt i krav til revisjonshandlinger i årsoppgjøret.

Målgruppe

Oppdragsansvarlige revisorer og andre revisorer med oppgave å utføre revisjon av årsregnskapet.

Forkunnskaper

Tilsvarende kurset B.1.0 Intro - kommuneregnskap.

Innhold

Fokus på viktige momenter ved årsavslutning av kommuneregnskapet, som omfatter nye regler, uttalelser og vurderinger som bør gjøres i denne forbindelse. Aktuelle emner som kan bli belyst er for eksempel:

 • Aktuelle regnskapsstandarder, notater og uttalelser fra GKRS og KMD
 • Lån og avdrag
 • Selvkost
 • Kontroll av balansen
 • Avslutning av drifts- og investeringsregnskapet
 • Bruk- og avsetning av frie fond og andre egenkapitalkonti
 • Periodisering av årsregnskapet iht. anordningsprinsippet
 • Noter i kommuneregnskapet og årsberetningen
 • Noen viktige nøkkeltall for kommunalt regnskap
 • Kommunale foretak
 • Revisjonshandlinger ved årsavslutningen
 • Revisjonsberetningen

Foredragsholder

Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF og ansvarlig for utredningslederfunksjonen i GKRS

Etterutdanning

13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning
Vurderes som 1 time revisjon, 2 timer regnskap og 10 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav og som 1 time finansregnskap og 1 time bokføring iht. regnskapsførerlovens krav

Påmeldingsskjema

 

Deltakere