A.2.6 Revisjon av årsregnskapet

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 18.1—19.1
Påmeldingsfrist 14.12
Pris Kr 8 170 eks. mva. med overnatting (inkl. frokost og middag) (ikke-medl.: kr 8 570 eks. mva.) Kr 6 550 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 6 950 eks. mva.) Kr 970 eks. mva. for overnatting (inkl. frokost) fra 17. til 18. januar 2023
Sted Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West, Gardermoen
Varighet 18.1.: 10.00 - 17.00 19.1.: 09.00 - 15.00

Regnskapsavslutningen er en arbeidskrevende tid både for administrasjonen og revisor. Det er viktig at denne prosessen er forberedt slik at revisor er mest mulig effektiv i denne perioden. En forutsetning er da at revisor har den nødvendige oversikt over årsavslutningsprosessene, samt kunnskap om aktuelle og nødvendige revisjonshandlinger.

Aktuelle tema i årsoppgjøret vil bli tatt opp og diskutert. Kurset fokuserer spesielt på revisors rolle og oppgaver ved avslutningen av revisjonen. Hovedfokus vil være på reglene som gjelder for årsregnskapet for 2022.

Kurset vil være en kombinasjon av forelesninger og oppgaver.

Målsetting

Kurset skal gi deltakerne en grundig innsikt i viktige årsavslutningsmomenter, avstemminger og analyser av kommunens årsregnskap, samt innsikt i krav til revisjonshandlinger i årsoppgjøret.

Målgruppe

Oppdragsansvarlige revisorer og andre revisorer med oppgave å utføre revisjon av årsregnskapet.

Forkunnskaper

Tilsvarende eKurset Intro - kommuneregnskap.

Innhold

Viktige momenter ved årsavslutning av kommuneregnskapet, herunder nye regler, samt vurderinger revisor bør gjøre i denne forbindelse. Aktuelle emner som kan bli belyst er for eksempel:

  • Aktuelle regnskapsstandarder, notater og uttalelser fra GKRS og KDD
  • Lån og avdrag
  • Selvkost
  • Avslutning av drifts- og investeringsregnskapet
  • Noter i kommuneregnskapet og årsberetningen
  • Kommunale foretak
  • Konsolidert årsregnskap
  • Revisjonshandlinger ved årsavslutningen
  • Revisjonsberetningen

Foredragsholdere

Knut Tanem, statsautorisert revisor og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA og medlem av revisjons- og regnskapskomiteen i NKRF.

Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF og ansvarlig for utredningslederfunksjonen i GKRS.

Etterutdanning

13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning. Vurderes som 2 timer revisjon, 2 timer finansregnskap og 9 timer andre fagområder iht. revisorlovens krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere