Arena for forvaltningsrevisjon 2019

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 12.3—13.3
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 6 900 eks. mva. med 1 overnatting - 12.-13.3. (ikke-medl.: kr 7 300 eks. mva.) Kr 5 450 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 850 eks. mva.) Kr 10 600 eks. mva. med 2 overnattinger - 12.-14.3. (ikke-medl.: kr 11 000 eks. mva.) Kr 1 391 eks. mva. for overnatting m/frokost 11.-12.3.
Sted Scandic Lillestrøm

Forvaltningsrevisjonskomiteen har gleden av å invitere til Arena for forvaltningsrevisjon – den 18. i rekken - på Scandic-hotellet i Lillestrøm - rett ved stasjonen.

Den årlige arenaen er det viktigste treffstedet for kommunale forvaltningsrevisorer. Her får du faglig påfyll til inspirasjon og refleksjon, og du får anledning til å møte og utveksle erfaringer med kollegaer fra hele landet. Arenaen er også svært aktuell for kontrollutvalgssekretærer.

MERK

Arena2019 arrangeres i forkant av Møteplass for selskapskontroll 2019 og på samme sted. Vi oppfordrer alle til å delta på begge arrangementene. Velg alternativet med to overnattinger hvis du ønsker å delta på begge.

Program | #fr19nkrf

Tirsdag 12. mars 2019:

10.00: Velkommen til Arena 2019

 • Tor Arne Stubbe, leder av forvaltningsrevisjonskomiteen og forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA

10.05: Planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter

 • Morten Velde, forsker, Concept, ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU

11.00: Pause

11.15: Offentlige investeringsprosjekter som arena for arbeidslivskriminalitet?

 • Einar Haakaas, forfatter og tidligere journalist i Aftenposten

12.30: Lunsj

13.30: Hva er god konkurranse i investeringsprosjekter?

 • Bente Hagelien, seksjonssjef, Direktoratet for forvaltning og IKT

14.40: Pause

15.00: Stilles det tilstrekkelige miljøkrav i investeringsprosjekter?

 • Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging, forskningsleder Byutvikling og bytransport, Transportøkonomisk institutt

15.45: Pause

16.00: Hvor går det galt i investeringsprosjekter?

 • Truls Siri, forvaltningsrevisor, KomRev NORD IKS

17.00: Pause

18.00: Digitalisering på agendaen! Vi møtes i baren til noe å drikke, mens vi blir presentert for siste nytt.

 • Foredragsholder kommer

19.00 – 23.00: Middag - Forvaltningsrevisjonskomiteens mediepris - Quiz

________

Onsdag 13. mars 2019:

09.00: Omfang og kvalitet i forvaltningsrevisjon i lys av ny kommunelov m/forskrift

 • Ole Petter Pedersen, utviklingsredaktør, Kommunal Rapport

10.00: Pause

10.15: Kvalitetskontrollen, resultater og utfordringer!

 • Øyvind Nordbrønd Grøndahl, medlem av kvalitetskontrollkomiteen og prosjektleder forvaltningsrevisjon, Romerike revisjon IKS

10.45: Pause

11.00: Forvaltningsrevisjon under ny lov og forskrift, hvor går veien?

 • Lars Normann Mikkelsen, avdelingsdirektør, Avdeling for forvaltningsrevisjon, Kommunerevisjonen, Oslo kommune
 • Christian Jerejian Friestad, leder forvaltningsrevisjon, Rogaland Revisjon IKS

12.00: Lunsj

13.00: Avhørsteknikk- intervju og samtaleteknikk for å hente inn nøyaktig og pålitelig informasjon i et kontrollperspektiv

 • Terje Ingstad, Kompetansedeling, instruktørutdanning og erfaring fra Kripos, Økokrim og Stortingets granskingskommisjon

14.30: Pause

14.45: Analyse av kvalitative data i forvaltningsrevisjon – fallgruver og løsninger

 • Sébastien Miraglia Hille, forvaltningsrevisor, Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder IKS

16.00: Avslutning

 • Tor Arne Stubbe, leder av forvaltningsrevisjonskomiteen og forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA

______

[Det tas forbehold i programmet. Sist oppdatert: 15. februar]

Etterutdanning:

14 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning

Påmeldingsskjema

 

Deltakere