Arena for forvaltningsrevisjon 2019

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 12.3—13.3
Påmeldingsfrist 7.2
Pris Fastsettes senere
Sted Scandic Lillestrøm

Forvaltningsrevisjonskomiteen har gleden av å invitere til Arena for forvaltningsrevisjon – den 18. i rekken - på Scandic-hotellet i Lillestrøm - rett ved stasjonen.

Den årlige arenaen er det viktigste treffstedet for kommunale forvaltningsrevisorer. Her får du faglig påfyll til inspirasjon og refleksjon, og du får anledning til å møte og utveksle erfaringer med kollegaer fra hele landet. Arenaen er også svært aktuell for kontrollutvalgssekretærer.

MERK

Arena2019 arrangeres i forkant av Møteplass for selskapskontroll 2019 og på samme sted. Vi oppfordrer alle til å delta på begge arrangementene. Velg alternativet med to overnattinger hvis du ønsker å delta på begge.

Program | #fr19nkrf

Fastsettes senere.

Hvis du har forslag til forelesere og/eller temaer mottar vi gjerne en e-post fra deg til post@nkrf.no. På forhånd takk!