Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 9.3—11.3
Påmeldingsfrist 12.1
Pris Fastsettes senere
Sted Scandic Lillestrøm

Programmet er under planlegging. Hvis du har forslag til temaer og/eller innledere kan du sende en e-post til post@nkrf.no.

Sett av datoene allerede nå. Mer informasjon kommer senere.