Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 8.3—11.3
Påmeldingsfrist 25.2
Pris Fastsettes senere
Sted Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet Alle fire dager: Kl. 09.00 - 12.00

Digitalt arrangement med mulighet for interaksjon

Programmet er under planlegging. Hvis du har forslag til temaer og/eller innledere kan du sende en e-post til post@nkrf.no.

Sett av datoene allerede nå. Mer informasjon kommer senere.