Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2022

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 5.4—6.4
Påmeldingsfrist 17.2
Pris Fastsettes senere
Sted Scandic Hotel, Lillestrøm
Varighet 5.4.22: 10.00-17.00 6.4.22: 09.00-15.00

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen har gleden av å invitere til Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – den 20. i rekken!

Den årlige arenaen er det viktigste treffstedet for kommunale forvaltningsrevisorer og eierskapskontrollører. Her får du faglig påfyll til inspirasjon og refleksjon, og du får anledning til å møte og utveksle erfaringer med kollegaer fra hele landet. Arenaen er også svært aktuell for kontrollutvalgssekretærer.

Programmet fastsettes senere. Hvis du har forslag til temaer og/eller innledere kan du sende en e-post til post@nkrf.no. Sett av datoene allerede nå. Mer informasjon kommer senere.

Etterutdanning

13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.