Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2023

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 14.3—15.3
Påmeldingsfrist 9.2
Pris Fastsettes senere
Sted Thon Hotel Prinsen, Trondheim

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen har gleden av å invitere til Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – den 21. i rekken.

Den årlige arenaen er det viktigste treffstedet for kommunale forvaltningsrevisorer og eierskapskontrollører. Her får du faglig påfyll til inspirasjon og refleksjon, og du får anledning til å møte og utveksle erfaringer med kollegaer fra hele landet. Arenaen er også svært aktuell for kontrollutvalgssekretærer.

Programmet fastsettes senere. Hvis du har forslag til temaer og/eller innledere kan du sende en e-post til post@nkrf.no. Sett av datoene allerede nå. Mer informasjon om program og påmelding kommer.