Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 13.3—14.3
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Fastsettes senere
Sted Hotel Victoria, Stavanger
Varighet 13.3.: Kl.10.00 - 17.00 14.3.: Kl. 09.00 - 15.00

Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen har gleden av å invitere til Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – den 22. i rekken.

Programmet fastsettes senere. Hvis du har forslag til temaer og/eller innledere kan du sende en e-post til post@nkrf.no. Sett av datoene allerede nå. Mer informasjon om program og påmelding kommer nærmere jul.

Etterutdanning

13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Den årlige arenaen er det viktigste treffstedet for kommunale forvaltningsrevisorer og eierskapskontrollører. Her får du faglig påfyll til inspirasjon og refleksjon, og du får anledning til å møte og utveksle erfaringer med kollegaer fra hele landet. Arenaen er også svært aktuell for kontrollutvalgssekretærer.