B.1.0 Intro — kommuneregnskap

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 22.9—23.9
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 6 975 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 375 eks. mva.) Kr 5 790 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 6 190 eks. mva.) Kr 1 036 eks. mva. for overnattling m/frokost fra 21. til 22. september 2020
Sted Scandic Lillestrøm
Varighet 22.9.: 10.00-17.00 23.9.: 09.00-16.00

Det kommunale regnskapet og økonomisystemet skiller seg fra et regnskap for private virksomheter på flere viktige områder. I dette kurset gjennomgås de økonomiske rammebetingelsene, regnskapsreglene og regnskapsprinsippene for kommuner og fylkeskommuner.

Kurset gir en innføring i det kommunale regnskapssystemet slik det fremkommer i den nye kommuneloven, med sammenligninger til regnskap etter god regnskapsskikk. Videre gjennomgås grunnleggende kommunale regnskapsprinsipper, kontoplan og hovedregler i årsavslutning av kommuneregnskapet. Det settes fokus på særskilte forhold i et kommunalt regnskap.

Målsetting

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende forståelse for det kommunale regnskaps- og økonomisystemet, samt en innføring i de generelle økonomiske rammebetingelsene for kommunene og fylkeskommunene. Kurset skal i tillegg gi deltakerne en grundig innsikt i spesielle regnskapsbestemmelser for kommuneregnskapet.

Målgruppe

Alle som trenger grunnleggende kunnskaper om kommunalt regnskap.

Forkunnskaper

Ingen spesielle, men noe generell kunnskap om regnskap er en fordel, da kurset bygger noe på grunnleggende regnskapsforståelse.

Innhold

  • Grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet
  • Anordningsprinsippet - innføring i periodisering i inntekter og utgifter
  • Økonomiske sammenhenger
  • Driftsregnskapet og investeringsregnskapet
  • Posteringseksempler
  • Kommuneregnskapets resultatbegreper
  • Økonomistyring, egenkapital, arbeidskapital og likviditet
  • Årsavslutning
  • Konsolidert årsregnskap

Kursholder

Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF og ansvarlig for utredningslederfunksjonen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Etterutdanning

14 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 14 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav.