B.1.8 Hvordan utnytte KOSTRA-tallene i ulike analyser

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 23.10—24.10
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 6 850 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 250 eks. mva.) Kr 5 570 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 970 eks. mva.) Kr 925 eks. mva.for overnattling m/frokost fra 22. til 23. oktober 2019
Sted Quality Airport Hotel Gardermoen
Varighet 23.10.: 10.00-17.00 24.10.: 09.00-16.00

KOSTRA-databasen inneholder et vell av nyttig informasjon om norske kommuner. Kunsten er å finne fram til nettopp de tallene en er ute etter for sitt formål, og å bruke dem riktig i ulike typer analyser.

NKRF tilbyr nå et kurs for alle dem som har behov for å analysere KOSTRA-data, enten det gjelder kommunal planlegging, budsjettering og økonomistyring, eller analyser i forbindelse med ulike typer revisjon. Målet er å gjøre det enklere å forstå og anvende KOSTRA-data, kommunal regnskapsinformasjon og sentrale nøkkeltall i forbindelse med analyse av kommunens virksomhet. Det vil ikke bli brukt mye tid på å klikke inn i SSBs tall og tabeller.

Målsetting

Kurset skal gi deltakerne en innføring i KOSTRA-databasen, hva den er og hvordan den kan brukes – og ikke brukes. Det vil bli bli vist hvordan KOSTRA-tallene kan brukes i analyse og styring innen tjenesteområdene skole og pleie og omsorg.

Målgruppe

Alle som har behov for å ta i bruk KOSTRA-tall.

Innhold

 • Introduksjon til KOSTRA og kort om inntektssystemet
 • Hvordan utnytte KOSTRA-statistikken◦Hvordan velge sammenlikningskommuner
  • Hva er de viktigste nøkkeltallene for administrativ og politisk styring
  • Kostnadsdrivere for de ulike tjenestene
  • De vanligste fellene
 • «Shit in – shit out»
  • Rapporteringsplikter: KOSTRA, IPLOS og GSI
  • Kvalitetssikring - rapporteringsprosessen
  • Oppfølging og bruk av styringsdata – konsekvenser av feilrapportering
 • En gjennomgang av de viktigste indikatorene innenfor skole og pleie og omsorg
  • Hva påvirker utgiftsnivået
  • Hvilke KOSTRA-indikatorer er de viktigste for analyse og styring
  • Hvordan vise handlingsrommet og «tjenestenes profil»

Kursholdere

Chriss Eirik Kleve Madsen og Håvard Moe, seniorrådgivere i KS-Konsulent as

Etterutdanning

Forhåndsgodkjent med 14 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 14 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere