B.1.8 Hvordan utnytte KOSTRA-tallene i ulike analyser

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 24.11—25.11
Påmeldingsfrist 5.11
Pris Kr 3 900 (ikke-medl.: kr 4 300)
Sted
Varighet 24.11.: 09.00-13.00 25.11.: 09.00-13.00

Digitalt kurs med mulighet for interaksjon

OBS Dette kurset er tidligere annonsert som en fysisk samling.

KOSTRA-databasen inneholder et vell av nyttig informasjon om norske kommuner. Kunsten er å finne fram til nettopp de tallene en er ute etter for sitt formål, og å bruke dem riktig i ulike typer analyser.

NKRF tilbyr nå et kurs for alle dem som har behov for å analysere KOSTRA-data, enten det gjelder kommunal planlegging, budsjettering og økonomistyring, eller analyser i forbindelse med ulike typer revisjon. Målet er å gjøre det enklere å forstå og anvende KOSTRA-data, kommunal regnskapsinformasjon og sentrale nøkkeltall i forbindelse med analyse av kommunens virksomhet. Det vil ikke bli brukt mye tid på å klikke inn i SSBs tall og tabeller.

Målsetting

Kurset skal gi deltakerne en innføring i KOSTRA-databasen, hva den er og hvordan den kan brukes – og ikke brukes. Det vil bli bli vist hvordan KOSTRA-tallene kan brukes i analyse og styring innen tjenesteområdene skole og pleie og omsorg.

Målgruppe

Forvaltningsrevisorer og ellers alle som har behov for å ta i bruk KOSTRA-tall.

Innhold

 • Introduksjon til KOSTRA og kort om inntektssystemet
 • Hvordan utnytte KOSTRA-statistikken◦Hvordan velge sammenlikningskommuner
  • Hva er de viktigste nøkkeltallene for administrativ og politisk styring
  • Kostnadsdrivere for de ulike tjenestene
  • De vanligste fellene
 • «Shit in – shit out»
  • Rapporteringsplikter: KOSTRA, IPLOS og GSI
  • Kvalitetssikring - rapporteringsprosessen
  • Oppfølging og bruk av styringsdata – konsekvenser av feilrapportering
 • Hvilke KOSTRA-indikatorer kan være av interesse i en forvaltningsrevisjon?
  • Det vises eksempler på KOSTRA-indikatorer fra noen utvalgte tjenesteområder (skole, pleie og omsorg, barnevern og barnehage) som kan være sentrale i en forvaltningsrevisjon
  • SSB har lagt om sin database, og vi vil derfor vise hvordan finne dataene for å fremstille indikatorene

Deltakerne oppfordres til å sende inn eksempler på case eller prosjekter relatert til forvaltningsrevisjon, og som kan danne grunnlag for felles refleksjon.

Kursholdere

Chriss Eirik Kleve Madsen og Håvard Moe, seniorrådgivere i KS-Konsulent as

Etterutdanning

Forhåndsgodkjent med 8 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 8 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere