C.1.7 Generell forvaltnings- og kommunalrett

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 24.9—25.9
Påmeldingsfrist 20.8
Pris Kr 6 760 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 160 eks. mva.) Kr 5 555 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 955 eks. mva.) Kr 1 144 eks. mva.for overnattling m/frokost fra 23. til 24. september 2019
Sted Scandic Lillestrøm
Varighet 24.9.: Kl. 10.00-17.00 25.9.: Kl. 09.00-16.00

Kommunenes virksomhet er i stor grad lovregulert, og det er nødvendig at den som skal utføre revisjon av kommunal virksomhet har tilstrekkelig kunnskap om de juridiske rammene kommunene opererer innenfor. Dette er et omfattende tema, og NKRF har derfor valgt å dele stoffet opp i to kurs som begge går over to dager. De to kursene henger sammen, men kan også tas hver for seg.

Det ene kurset som tilbys her, er et innføringskurs i generell forvaltningsrett og kommunalrett med hovedvekt på den nye kommuneloven vedtatt i 2018, forvaltningsloven og offentleglova. Det andre kurset omfatter særlovgivningen for de sentrale kommunale velferdstjenestene: helse - og omsorgstjenester, sosialtjenester, barnevern, barnehager og opplæring (C.2.15).

Målsetting

Etter det første kurset som beskrives her skal deltakerne ha kunnskaper om hovedreglene og hovedprinsippene i kommuneloven, forvaltningsloven og offentleglova.

Målgruppe

Nyansatte revisorer med samfunnsvitenskapelig eller økonomisk bakgrunn, samt kontrollutvalgssekretærer. Kurset kan også være av interesse for regnskapsrevisorer og andre kommunalt og fylkeskommunalt ansatte.

Innhold

  • Forvaltningsorganer og forvaltningsvirksomhet
  • Forvaltningslovens, offentleglovas og kommunelovens virkeområde
  • Generelt om organisering av kommunale oppgaver og kommunal virksomhet
  • Reglene i kommuneloven om kommunenes kompetanse, organisering av kommunal virksomhet herunder interkommunalt samarbeid, delegasjon, saksbehandling i folkevalgte organer, de folkevalgte, den økonomiske forvaltningen, egenkontrollen og statlig tilsyn og kontroll
  • Reglene i forvaltningsloven om habilitet, veiledningsplikt, taushetsplikt, og saksbehandlingen av enkeltvedtak, herunder reglene om klage og omgjøring
  • Hovedreglene i offentleglova

Kursholder

Cand. jur. Ingun Sletnes, dosent, OsloMet - storbyuniversitetet

Etterutdanning

14 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 14 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere