C.2.6 Offentlige anskaffelser

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 6.11—7.11
Påmeldingsfrist 3.10
Pris Kr 6 845 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 245 eks. mva.) Kr 5 570 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 970 eks. mva.) Kr 925 eks. mva. for ekstra overnatting m/frokost fra 5. til 6. november 2019
Sted Quality Airport Hotel Gardermoen
Varighet 6.11.: 10.00-17.00 7.11.: 09.00-16.00

Erfaringer så langt viser at mange innen kommunal sektor har problemer med etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Kurset er et innføringskurs med en bred gjennomgang av regelverket med særlig fokus på anskaffelser av tjenester.

Målsetting

Etter kurset skal deltakerne ha fått en innføring i aktuelt regelverk knyttet til offentlige anskaffelser.

Målgruppe

Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte, revisorer, kontrollutvalgssekretærer og andre med behov for å få nærmere kjennskap til anskaffelsesreglene.

Innhold

Kurset behandler følgende tema:

  • Organisering av kommunal virksomhet - konkurranseutsetting - forholdet til reglene om offentlige anskaffelser
  • Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta og hvilke grunnleggende krav stilles til offentlige anskaffelser
  • Hvilke oppdragsgivere og hvilke anskaffelser er omfattet av henholdsvis anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften
  • Ulike anskaffelsesprosedyrer
  • Kunngjøring og konkurransegrunnlag
  • Kvalifikasjonskrav, utvelgelseskriterier, egenerklæringer, kravspesifikasjoner, tildelingskriterier og kontraktsvilkår
  • Avvisningsreglene
  • Forhandlinger og avklaringer under konkurransen
  • Avslutning av konkurranser og valg av tilbud
  • Klage- og sanksjonssystemet og reglene om erstatning

Kursholder

Cand. jur. Ingun Sletnes, dosent, OsloMet - storbyuniversitetet

Etterutdanning

14 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 14 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere