D.2.11 Klart språk

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 26.3—26.3
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 3 000 eks. mva. med dagpakke (ikke-medl.: kr 3 400 eks. mva.) Kr 1 121 eks. mva. for overnattling m/frokost fra 25. til 26. mars 2020
Sted Quality Airport Hotel, Gardermoen
Varighet 26.3.: 10.00-17.00

Nytt kurs!

Det hjelper ikke med god revisjon og kontroll hvis rapporten og dokumentene hverken blir lest eller – i verste fall – forstått. Klart språk er avgjørende for å få fram budskapet og innholdet i komplekse rapporter og dokumenter. En velskrevet og godt strukturert rapport bidrar også til mer læring og utbytte av revisjonen.

Målsetting

Gi kursdeltakerne effektive redskap for å forbedre språk og struktur i rapportene og utvikle en god skrivepraksis i virksomhetene. Økt oppmerksomhet om hva språk og struktur betyr for en vellykket rapport.

Målgruppe

Revisorer og andre som er interessert i klart språk.

Innhold

Innføring i klarspråkprinsippene, ulike skriveøvelser, blant omskriving og gjennomgang av relevante tekster. Kursdeltakerne kan sende inn egne tekster på forhånd om ønskelig.

  • Hvordan skrive klart om det som er komplisert?
  • Hvem er leseren?
  • Hvorfor er struktur så viktig?
  • Hva er en god setning og et godt avsnitt?
  • Stil og tone.
  • Gode overskrifter og sammendrag.
  • Pass på korrekturen.

Kursholder:

Agnar Kaarbø, erfaren kursholder som kjenner Kommune-Norge og forvaltningen godt. Arbeider med språk, tekst og kommunikasjon. Har bakgrunn som journalist, redaktør, kommunikasjonsdirektør og taleskriver. Ga i 2018 ut boka Politisk lederskap – beretninger fra statsrådskontorene og i 2013 31 nøkler til godt kommunalt lederskap, med Harald Stokkeland. Kaarbø tiltrer stillingen som nyhetsredaktør i Kommunal Rapport fra 30. mars 2020.

Etterutdanning

7 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere