En GPT nær deg. Om kunstig intelligens i forvaltningsrevisjon

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 12.1—12.1
Påmeldingsfrist 14.12
Pris Kr 2 000 (ikke-medl.: kr 2 500) Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til kurset.
Sted Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 12.1.2024: kl. 09.00 - 11.00

Digitalt kurs med mulighet for interaksjon

Målsetting

Målet er å gi en introduksjon til store språkmodeller og hvordan de kan brukes i forvaltningsrevisjon.

Målgruppe

Forvaltningsrevisorer og andre som er interessert eller har behov for kunnskap om feltet.

Innhold

I løpet av 2023 har store språkmodeller, slik som OpenAIs ChatGPT, blitt gjort tilgjengelige for et stort publikum. I en rekke profesjoner stiller man spørsmål om hvordan teknologien kan tas i bruk for å effektivisere arbeidsprosesser og utvikle nye eller bedre produkter. Samtidig diskuteres det hvilke fallgruver som finnes. 

Spørsmålene settes ikke minst på spissen i kunnskapsprofesjoner der sentrale arbeidsprosesser handler om å samle inn og analysere data. Derfor berøres også forvaltningsrevisjon. 

I dette webinaret vil Jonas og Martin starte med spørsmålet om hvordan slike verktøy kan tas i bruk, og avslutter med å reflektere rundt fremtidige utviklingsmuligheter. De vil bruke eksempler fra arbeidsprosesser i forvaltningsrevisjon, og se på både muligheter og utfordringer:

  1. Hva kan du selv gjøre i dag? Vi viser noen eksempler på bruk av en stor språkmodell, for eksempel en GPT (Generative Pre-trained Transformer), reflekterer rundt ansvarlig bruk og knytter det til ulike arbeidsprosesser innen forvaltningsrevisjon.
  2. Hva kommer i nær fremtid? I skrivende stund kan det være aktuelt å omtale Copilot fra Microsoft og muligheter for en GPT som ivaretar personvernet på bedre måter.
  3. Hva kommer fremover og hvilke løsninger kan forvaltningsrevisjonsenheter utvikle? Vi reflekterer litt rundt spørsmålet og deler noen erfaringer fra Helsedirektoratets prosjekt «Enklere tilgang til informasjon».

Vi tar forbehold om at ny teknologi og nye løsninger kan bli tilgjengelige i mellomtiden, som gjør at vi vil justere innholdet i webinaret slik at det er mest mulig oppdatert.

Kursholdere

Jonas Rusten Wang er leder for faggruppen Digital forvaltningsutvikling i Agenda Kaupang. Han er for tiden prosjektleder for Helsedirektoratets prosjekt «Enklere tilgang til informasjon» som er en del av livshendelsen «Alvorlig sykt barn». I prosjektet tester de blant annet muligheten for å bruke avansert språkteknologi for å gjøre store mengder tverrsektoriell informasjon tilgjengelig for foreldre til alvorlig syke barn.

Martin Austvoll Nome har mer enn åtte års erfaring fra kommunal forvaltningsrevisjon. Han har blant annet ledet prosjekter der teknikker innen tekstgraving (text mining) og prosessering av naturlig språk (natural language processing – NLP) er brukt i forvaltningsrevisjon. Han har tidligere holdt egne foredrag for MNKRF og NKRF om temaet. Martin er i dag rådgiver i faggruppen Organisasjonsutvikling og evaluering i Agenda Kaupang.

Etterutdanning

2 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere