Fagtreff for regnskapsrevisorer 2020

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 17.11—18.11
Påmeldingsfrist 15.10
Pris Fastsettes senere
Sted Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Varighet 17.11.: 10.00-17.00 18.11.: 09.00-15.00

NKRFs fagtreff for regnskapsrevisorer arrangeres i år for 12. gang. Fagtreffet skal være en arena for kunnskapsdeling og faglig oppdatering på sentrale fagområder relevant for regnskapsrevisjon i kommunal sektor.

Programmet er under planlegging. Hvis du har forslag til temaer og/eller innledere kan du sende en e-post til post@nkrf.no. Sett av datoene allerede nå. Mer informasjon kommer senere.

Etterutdanning

13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.