Fagtreff for regnskapsrevisorer 2022

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 16.11—17.11
Påmeldingsfrist 29.9
Pris Fastsettes senere
Sted Quality Airport Hotel Gardermoen
Varighet Kommer

NKRFs fagtreff for regnskapsrevisorer arrangeres for 13. gang. Denne gangen på Gardermoen 16. - 17. november. Fagtreffet skal være en arena for kunnskapsdeling og faglig oppdatering på sentrale fagområder relevant for regnskapsrevisjon i kommunal sektor.

Programmet fastsettes senere. Hvis du har forslag til temaer og/eller innledere kan du sende en e-post til post@nkrf.no. Sett av datoene allerede nå. Mer informasjon kommer senere.