Fagtreff for regnskapsrevisorer 2022

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 16.11—17.11
Påmeldingsfrist 29.9
Pris Kr 7 900 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 8 300 eks. mva.) Kr 6 050 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 6 450 eks. mva.) Kr 1 054 eks. mva. for overnatting m/frokost fra 15. til 16. november 2022
Sted Quality Airport Hotel Gardermoen
Varighet 16.11.: Kl. 10.00 - 17.00 17.11.: Kl. 09.00 - 15.00

NKRFs fagtreff for regnskapsrevisorer arrangeres for 13. gang. Denne gangen på Gardermoen 16. - 17. november. Fagtreffet skal være en arena for kunnskapsdeling og faglig oppdatering på sentrale fagområder relevant for regnskapsrevisjon i kommunal sektor.

Program

Onsdag 16. november 2022:

09.30: Registrering

10.00: Velkommen og åpning

  • Revisjons- og regnskapskomiteen

10.05: Etikk med gruppearbeid

  • Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor og leder av revisjons- og regnskapskomiteen

11.30: Lunsj

12.30: ISA 315 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon (med innlagte pauser)

  • TBA

15.45: Revisjon av IT-systemer

  • Torun Rinnan og Alexa Ojeda, Oslo kommunerevisjon

17.00: Slutt for dagen

19.00: Middag

Torsdag 17. november 2022:

09.00: Erfaringer fra kvalitetskontrollen

  • Kvalitetskontrollkomiteen

09.45: Pause

10.00: Revisjon av konsolidert årsregnskap

  • Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF

10.45: Pause

11.00: Merverdiavgift inkl. ny mva.-/kompensasjonsmelding

  • Skatteetaten

11.45: Pause

12.00: Aktuelle spørsmål om merverdiavgift og -kompensasjon

  • Cecilie Dyrnes, advokat og partner i EY

13.00: Lunsj

14.00: Aktuelle regnskapsspørsmål

  • Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF
  • Knut Tanem, statsautorisert revisor og oppdragsansvarlig revisor i Revisjon Midt-Norge SA

15.00: Slutt for dagen


[Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist endret. 20. september]

Etterutdanning

13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning. Vurdering iht. revisorloven og regnskapsførerlovens etterutdanningskrav kommer.


Påmeldingsskjema

 

Deltakere