FagUke for regnskapsrevisorer 2020

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 16.11—19.11
Påmeldingsfrist 29.10
Pris Kr 4 600 for hele uka (kr 5 000 for ikke-medlemmer) Kr 1 900 pr. dag (kr 2 300 for ikke-medlemmer) Deltakerne får tilsendt lenker for pålogging til kurset.
Sted Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 16.11.: 09.00-12.00 17.11.: 09.00-11.30 18.11.: 09.00-12.00 19.11.: 09.00-11.30

NYHET! | Digital faguke (over fire dager) med mulighet for interaksjon

NKRFs fagtreff for regnskapsrevisorer arrangeres i år for 12. gang. Fagtreffet skal være en arena for kunnskapsdeling og faglig oppdatering på sentrale fagområder relevant for regnskapsrevisjon i kommunal sektor.

I år velger vi å invitere til en FagUke over fire formiddager. Det er mulig å melde seg på enkeltdager.

Program

Mandag 16. november 2020:

09.00: Åpning

09.15: Regnskapskomiteens time

  • Regnskapskomiteen v/Anne Oterhals, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Møre og Romsdal Revisjon SA og Ann Katharine Gardner, regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA

10.00: Pause

10.15 - 12.00: Konsolidert regnskap

  • Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF og utredningsleder i GKRS


Tirsdag 17. november 2020:

09.00: Kommunikasjon om regnskapsrevisjon med kontrollutvalg og administrasjon

  • Rune Haukaas, revisjonsdirektør, Rogaland Revisjon IKS

09.45: Pause

10.00: Kommunelovens regler om internkontroll

  • Jan Gabriel Gabriel, seniorrådgiver, KMD

10.30: Pause

10.45 - 11.30: Internkontroll

  • Kjell Ekman, daglig leder, Vestfold og Telemark Revisjon IKS


Onsdag 18. november 2020:

09.00: Bruk av arbeidsvesentlighet i revisjon

  • Anne Jorunn Vatne, fagansvarlig regnskapsrevisjon, Møre og Romsdal Revisjon SA

11.00: Pause

11.15 - 12.00: Aktuelt om kommuneregnskap

  • Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF og utredningsleder i GKRS


Torsdag 19. november 2020:

09.00: Revisjonskomiteens time

  • Revisjonskomiteen v/Unn Helen Aarvold, kommunerevisor, Kommunerevisjonen i Oslo og Knut Tanem, regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA

10.30: Pause

10.45 - 11.30: Forenklet etterlevelseskontroll - erfaringer fra praksis

  • Erfaring fra Aust-Agder Revisjon IKS og Romerike revisjon IKS

[Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 20. oktober]


Etterutdanning

11 timer (2 x 3 timer og 2 x 2,5 time) iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere