Forvaltningsrevisjon – mer enn bare regeletterlevelse!

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 4.12—4.12
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 2 100 (ikke-medl.: kr 2 500) Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til kurset.
Sted Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 4.12.2023: kl. 09.00 - 11.30

Digitalt kurs med mulighet for interaksjon

I § 23-3 i kommuneloven heter det at «Forvaltningsrevisjon​ innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak». Hva ligger egentlig i begrepene «økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger»? Hvordan vurdere en kommunes økonomi, hvor innsatsfaktorene er minimale, men kvaliteten skal være tilfredsstillende? Hvordan vurdere produktivitet og effektivitet og hvordan kan revisjonene vurdere dette i praksis? Hvilke støtteverktøy har vi, og hva er fallgruvene i bruken av disse?

Målsetting
Gi kursdeltakerne innsikt i hvilke verktøy som er sentrale for å vurdere, produktivitet, effektivitet og vurdering av måloppnåelse i kommuner, samt gi et overblikk over inntektssystemets påvirkning på økonomisk handlingsrom og produktivitet i sektoren.

Målgruppe
Forvaltningsrevisorer og andre som har behov for økt kunnskap om forvaltningsrevisjon.

Innhold
Kurset vil ha fokus på følgende områder:

  • Hva ligger i begrepene økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkning?
  • Har kommunen en rasjonell og effektiv praksis?
  • Hvordan kan vi som revisorer vurdere dette i praksis?

Webinaret gjennomføres som forelesning med relevante eksempler og avsluttes med erfaringsutveksling.

Kursholder

Håvard Moe er seniorrådgiver i KS-Konsulent. Han har 20 års erfaring som rådgiver for kommunal sektor og har hatt oppdrag for de fleste av landets kommuner. Han jobber særlig med spørsmål knyttet til økonomiske analyser av kommunal tjenesteproduksjon, strategi, styring, og planlegging samt organisasjons- og lederutvikling. Han er også fagansvarlig i KS-Konsulent for Kommunekompasset.

Håvard er spesielt opptatt av å finne og utvikle arbeidsformer og verktøy som skaper og fremmer en god styringsdialog i kommunale organisasjoner. Håvard har skrevet boken "Framtidens kommuner – med ansvar for egen utvikling», samt en lang rekke evalueringer og analyser for ulike kommuner og fylkeskommuner.

Håvard er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Oslo og Master of Management fra Handelshøyskolen BI med fagkretsen strategi, økonomi, ledelse og scenarier. Han har toppledererfaring fra Oslo kommune som kultursjef på bydelsnivå. I tillegg har han jobbet 3 år i KS-Forskning og i KS-Konsulent siden 2003.

Etterutdanning

2,5 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.