Gjennomføring av individuelle intervju

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 20.5—20.5
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 1 600 (ikke-medl.: kr 2 000) Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til kurset.
Sted Zoom — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 20.5.2021: 09.00 - 11.00

Nytt kurs!

Vi møtes digitalt på Zoom

Individuelle intervjuer er den mest brukte datainnsamlingsmetoden i forvaltningsrevisjon når vi snakker om primærdata. I dette kurset vil det bli gjort en kritisk gjennomgang av viktige valg som må tas i planlegging og gjennomføring av slike intervjuer.

Kurset gjennomføres som forelesning med relevante eksempler og gir rom for erfaringsutveksling.

Målgruppe
Forvaltningsrevisorer og andre som har behov for økt dybde metodekunnskap.

Innhold
Følgende elementer vil inngå i kurset:

  • utvalg av respondenter til intervju (kriterier, trekk ved respondentene)
  • planlegging av intervju (personlig, telefon, digitalt)
  • utforming av intervjuguide
  • gjennomføring av intervju – intervjuteknikk
  • opptak og renskrivning av data

Kurset vil avsluttes med en kort drøfting av det individuelle intervjuets sterke og svake sider.

Kursholder
Dag Ingvar Jacobsen, professor, Universitetet i Agder. Dag Ingvar har en sterk forskningsinteresse i norsk kommunalforvaltning og har skrevet flere bøker både om dette temaet og om samfunnsvitenskapelig metode.

Etterutdanning

2 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere