Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 19.1—19.1
Påmeldingsfrist 16.1
Pris Kr 2 000 (ikke-medl.: kr 2 500) Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til kurset.
Sted Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 19.1.2024: kl. 10.00 - 12.00

Digitalt kurs med mulighet for interaksjon

Henvendelser til kontrollutvalget kan være generelle innspill til tema og områder for revisjon eller andre kontrollhandlinger. Slike henvendelser bør sees i sammenheng med kontrollutvalgets planarbeid.

Henvendelser til kontrollutvalget kan også være tips om mer konkrete og mulige kritikkverdige forhold. Henvendelser kan for eksempel komme fra innbyggere, folkevalgte, næringsaktører, ansatte, media, organisasjoner eller revisor.​

Dette kurset gir en gjennomgang av hvordan denne type henvendelser kan håndteres. 

Målsetting
Å gi anbefalinger og veiledning til hjelp med å håndtere ulike henvendelser som kommer til kontrollutvalget.

Målgruppe
Kontrollutvalgssekretærer, men både revisorer og kontrollutvalgsmedlemmer vil ha utbytte av å kjenne til hvordan sekretariatene og kontrollutvalgene kan håndtere slike henvendelser.

Innhold

I dette kurset vil en belyse ulike sider ved det å håndtere henvendelser. Kursgjennomgangen er lagt opp slik at du som deltaker får rom for egenrefleksjon og arbeide med aktuelle case.

Tematikken kurset berører er:

  • Hva er å regne for en henvendelse og hvor kan den komme fra
  • Håndtering av henvendelser som kommer i ulike format, (muntlig, skriftlig, digitalt)
  • Når kontrollutvalgsmedlemmene får henvendelser til seg
  • God forvaltningsskikk og sekretariatets rolle i håndtering av henvendelser
  • En trafikklysmodell som hjelpemiddel til å vurdere henvendelsens innhold
  • Når bør en unngå å gå videre, og hva kan en gjøre når utvalget likevel vil
  • Budsjettmessige konsekvenser ved uplanlagte kontrollhandlinger

Kursholder

Solveig Kvamme er seniorrådgiver i Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS. Hun har nylig tatt en master innen offentlig administrasjon med vekt på verdibasert ledelse. Hun har mangeårig erfaring som leder både i statlig og kommunal sektor. Og erfaring som formannskapssekretær og rådgiver for folkevalgte kommunale organ. Solveig var medlem i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) sin arbeidsgruppe, som våren 2022 ferdigstilte veilederen Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget.

Etterutdanning

2 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere