Hvordan planlegge og gjennomføre gode møter – i kontrollutvalget

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 12.6—12.6
Påmeldingsfrist 2.6
Pris Kr 1 500 (Ikke-medl.: kr 1 900) | KU-ledere "betjent" av NKRF-medlemmer får medlemspris. Deltakerne får tilsendt en lenke for pålogging til kurset.
Sted Nettbasert (Teams) — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 12.6.: Kl. 10.00 - 12.00

Nytt kurs!

Digitalt kurs (Teams) med mulighet for interaksjon

Et godt møte må planlegges, med god regi, struktur og tanker om hva som er ønsket målsetting. Dette er minst like gjeldende for digitale møter som til vanlig. Ved hjelp av noen tips og enkle verktøy, kan du legge opp til gode møter i kontrollutvalget som involverer, engasjerer og bidrar til god måloppnåelse.

Målsetting

Gi kursdeltakerne tips og verktøy til hvordan planlegge og gjennomføre gode møter, både digitalt og til vanlig. Gi deltakerne rom for refleksjon rundt egen praksis, og ideer til videre læring og utvikling. Møter i kontrollutvalget vil bli brukt som eksempel på kurset.

Målgruppe

Kontrollutvalgsledere og kontrollutvalgssekretærer

Innhold

Innføring i enkel teori om fasilitering og møtedesign, samt

  • Innsjekking
  • Prinsipper for fasilitering og møtedesign
  • Planleggingsverktøy; kjøreplan og kontrakt
  • Et godt møte i kontrollutvalget
  • Møteledelse og møtekultur
  • De ulike prosessene i et møte - før, under og etter
  • Hvordan blir sakslista til, og hva er en sak for kontrollutvalget?
  • Hvordan påvirker media dialogen og gjennomføringen av møtet?
  • Utsjekking

Kursholdere

Alexander Etsy Jensen

Alexander er til daglig rådgiver i VETAKS landets største kontrollutvalgssekretariat. I tillegg har han arbeidet som forvaltningsrevisor og er tidl. leder av kontrollutvalget i Vennesla kommune. Han har også flere perioder bak seg som medlem av kommunestyret og formannskapet. Alexander har siden juni 2018 vært styrets nestleder i NKRF.

Mathilde Blichfeldt Mjønes

Mathilde har sin bakgrunn fra offentlig forvaltning gjennom 9 år som ansatt i Riksrevisjonen. Hun ble sertifisert fasilitator i 2013, og har benyttet praksisen i og utenfor Riksrevisjonen etter dette. Hun etablerte våren 2015 Kybri, og har etter dette arbeidet som fasilitator/prosessleder, samt undervist i fasilitering. Hun er medarrangør av Inkluderingsdagene på SoCentral, og prosjektansatt i Pådriv. Mathilde fasiliterte i 2019 en todagers workshop for læring og påvirkning for rundt 40 revisorer i NKRF, med gjennomgående gode tilbakemeldinger. Temaet for dagene var revisjon av standard for forvaltningsrevisjon, og hvorvidt det bør utvikles en egen standard for eierskapskontroll.

Etterutdanning

2 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere