Klientens bruk av IT, risikohåndtering og test av intern kontroll

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 22.10—30.10
Påmeldingsfrist 19.9
Pris Kr 9 597 eks. mva. med overnatting (inkl. frokost og middag) (ikke-medl.: kr 10 097 eks. mva.) Kr 7 735 eks. mva. uten overnatting og middag (ikke-medl.: kr 7 005 eks. mva.) Kr 1 106 eks. mva. for overnatting (inkl. frokost) fra 28. til 29. oktober 2024
Sted Quality Airport Hotel, Gardermoen
Varighet 22.10.: Kl. 09.00-11.00 29.10.: Kl. 10.00-17.00 30.10.: Kl. 09.00-16.00

Kurset er en ny versjon av et tilsvarende kurs som ble gjennomført over tre enkeltdager høsten 2023.

Revisorer må opparbeide god forståelse av hvordan oppdragsgiver anvender IT i sin virksomhet og hvordan IT påvirker regnskapsproduksjon og risiko. Gjennom kurset kan du tilegne deg oppdatert kunnskap om revisors opparbeidelse av forståelse og vurderinger av risiko knyttet til IT, intern kontroll og test av kontroller i henhold til ISA 315 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser og ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer.

Kurset starter med en digital introduksjonsforelesning på 2 timer (22. oktober), og deretter uken etter med to påfølgende fysiske kursdager 29. - 30. oktober). Totalt gir dette 16 kurstimer i regnskapsrevisjon.

Målsetting

Gi kursdeltakerne kunnskap om oppdatert ISA 315 og hva dette krever av revisor med hensyn til opparbeidelse av forståelse av IT og intern kontroll hos revidert enhet, og hvordan test av intern kontroll kan planlegges.

Målgruppe

Nye regnskapsrevisorer og erfarne regnskapsrevisorer som ønsker oppfriskning av generell IT-forståelse og oppdatert kunnskap om den nye versjonen av ISA 315.

Innhold

Kurset gir etterutdanning i ekstern, finansiell revisjon innen anvendelse av ISA 315, 330, og andre revisjonsstandarder. Kurset består av to kursdager, i tillegg til en digital introduksjonsforlesning på 2 timer i forkant av kursdagene. Kursdagene består av forelesninger og diskusjoner mellom deltakerne.

Digital introduksjonsforelesning (direkte 22. oktober 2024, ikke opptak):

 • Revisjonsstandarder og teknologi: Status
 • Sentrale krav i revisjonsstandardene

Dag 1 (29. oktober 2024): 

 • Teknologisk oppdatering
 • Cyberrisiko og beskyttelsestiltak – hva regnskapsrevisor må være oppmerksom på
 • Revisors forståelse av virksomhetens bruk av IT og IT-miljøet, og kravene i ISA 315
 • Forståelse av hvordan IT påvirker regnskapet og risiko for feil i regnskapet
 • Opparbeide forståelse av intern kontroll, herunder informasjonsbehandlingskontroller og generelle IT-kontroller
 • Revisjonsstandardenes krav til identifisering, forståelse og vurdering av iboende risiko og kontrollrisiko

Dag 2 (30. oktober 2024): 

 • Identifisering og vurdering av IT-relaterte risikoer
 • Beviskrav (ISA 500 Revisjonsbevis)
 • Test av generelle IT-kontroller
 • Test av informasjonsbehandlingskontroller
 • SOC-rapporter og bruk av SOC-rapporter som revisjonsbevis (ISA 402 Særlige hensyn ved revisjon av en enhet som bruker en serviceorganisasjon)
 • Dokumentasjon av revisors arbeid, vurderinger og etterlevelse av revisjonsstandardene

Foredragsholder

Anders Berg Olsen, jurist, statsautorisert revisor, førstelektor og faglig programkoordinator for Master i regnskap og revisjon (MRR) ved NTNU Handelshøyskolen. Han har erfaring fra ledelse, ekstern revisjon, internrevisjon, rådgivning, faglig utviklingsarbeid, forskning og undervisning.

Etterutdanning

16 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning. Vurderes som 16 timer innen revisjon iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere