KOMØK'22 – Kommuneøkonomikonferansen 2022

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 7.6—8.6
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Fastsettes senere
Sted Hotel Bristol, Oslo
Varighet Kommer

Kommuneøkonomikonferansen - KOMØK er den viktigste faglige og sosiale arenaen for alle som er opptatt av kommuner og kommuneøkonomi. Hovedtemaene på konferansen er politisk økonomi, fagøkonomi, styring og finansforvaltning.

NKRF samarbeider med Kommunalbanken, KS og Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) om planlegging og gjennomføring av Kommuneøkonomikonferansen.

Hovedtemaet for KOMØK 2022 vil være nytt inntektssystem for kommunesektoren. Inntektssystemutvalget legger frem sin innstilling 1. juni 2022. På KOMØK-konferansen i juni vil dette bli gjennomgått og diskutert i detalj. Du vil møte utvalgsleder Marianne Haraldsvik, Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, departementsråd Eivind Dale, og en lang rekke forskere og spesialister, kommuneøkonomer og politikere som vil forklare og diskutere alle sider ved utvalgets forslag. KS sine egne spesialister, avdelingsdirektør Rune Bye og spesialrådgiver Sigmund Engdal, vil fortelle deg hva din kommune vinner og taper på i forslaget. I tillegg vil det også bli parallelle sesjoner om virksomhetsstyring, økonomiledelse og finans.

Årets konferanse vil foregå på Hotel Bristol i Oslo. På grunn av begrenset hotellkapasitet vil det i år bare være plass til 300 deltagere fysisk på konferansen, så prinsippet først til mølla vil gjelde. Det er også mulig med digital deltagelse på konferansen, men da med begrenset valgmulighet på parallelle sesjoner.

Endelig program for KOMØK 2022 vil være klart ca. 1. mars.

Som en del av KOMØK 2022 vil vi også tilby åtte «Fredinarer» - én fredag i måneden - fem i vårsemesteret og tre på høsten, hvor ulike temaer knyttet til kommuneøkonomi og virksomhetsstyring løftes i en timelang webinarsending. Det kommer en egen påmelding for Fredinarene.

Mer informasjon om program og påmelding finner du her: KOMØK'22 >>

Du kan følge konferansen på Facebook. Lik Facebook-siden og gruppa «KOMØK», og hold deg oppdatert.