Møteplass for selskapskontroll 2019

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 14.3—14.3
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 2 980 eks. mva. med dagpakke (inkl. lunsj mm.) (ikke-medl.: kr 3 380 eks. mva.) Kr 1 391 eks. mva. for overnatting m/frokost 13.-14.3. Kr 4 460 eks. mva. med overnatting 13.-14.3. og middag 13.3 HVIS du skal delta på middagen onsdag 13. mars, vennligst oppgi dette under tilleggsopplysninger
Sted Scandic Lillestrøm

I samarbeid med selskapskontrollkomiteen inviteres det til den femte Møteplassen for selskapskontroll på Scandic-hotellet i Lillestrøm - rett ved stasjonen.

Den årlige møteplassen har etablert seg som det viktigste treffstedet for kommunale selskapskontrollører. Her får du faglig påfyll til inspirasjon og refleksjon, og du får anledning til å møte og utveksle erfaringer med kollegaer fra hele landet. Møteplassen er også svært aktuell for kontrollutvalgssekretærer - uavhengig om de utfører selskapskontroll selv eller kun forbereder slike saker for kontrollutvalg.

MERK

Møteplassen2019 arrangeres i etterkant av Arena for forvaltningsrevisjon 2019 og på samme sted. Vi oppfordrer alle til å delta på begge arrangementene. Dette krever i tilfelle også egen påmelding på Arenaen.

Program | #sk19nkrf

Torsdag 14. mars 2019:

10:00: Velkommen til Møteplass 2019

  • Tom Øyvind Heitmann, leder av Selskapskontrollkomiteen og forvaltningsrevisor, Vest- Finnmark kommunerevisjon IKS

10.05: Introduksjon av ny veileder i selskapskontroll – med vekt på eierskapskontroll

  • Tom Øyvind Heitmann, leder av Selskapskontrollkomiteen og forvaltningsrevisor, Vest- Finnmark kommunerevisjon IKS

10.30: Risiko- og vesentlighetsanalyse og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

  • Torkild Halvorsen, leder forvaltningsrevisjon, Buskerud kommunerevisjon IKS
  • Frode Hegstad Christoffersen, forvaltningsrevisor, Buskerud kommunerevisjon IKS

11.00: Pause

11.15: Funksjonsfordeling og ansvarsdeling i konsern

  • Mads Andenæs, professor ved Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

12.00: Lunsj

13.00: Kommunen som konserneier, hva er risiko og utfordringer?

  • Mette Braathen, Eiersekretariatet i Hamar kommune

14.00: Pause

14.15: Kontroll av eierskapsutøvelse av konsern – knyttet til styring av datterselskap. Hvordan gjennomføre dette i praksis?

  • Kristin Skaane, seniorrådgiver, Avdeling for forvaltningsrevisjon, Kommunerevisjonen i Oslo kommune
  • Kirsti Torbjørnson, leder for forvaltningsrevisjon, Telemark kommunerevisjon IKS

15.00: Avslutning

  • Tom Øyvind Heitmann, leder av Selskapskontrollkomiteen og forvaltningsrevisor, Vest- Finnmark kommunerevisjon IKS

______

[Det tas forbehold i programmet. Sist oppdatert: 15. februar]

Etterutdanning:

  • 6 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning

Påmeldingsskjema

 

Deltakere