Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2022

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 17.10—18.10
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 7 900* eks. mva. med overnatting Kr 6 200* eks. mva. uten overnatting Kr 1 212 eks. mva. for overnatting m/frokost fra 16. til 17. oktober 2022 *) For deltakerne som verken er medlemmer i IIA Norge/NKRF eller ansatt i Riksrevisjonen, kommer et tillegg i pris på kr 1 000.
Sted Lily Country Club, Kløfta
Varighet 17.10.: 10.00 - 16.30 18.10.: 09.00 - 15.00

Etter et "koronaopphold" inviteres det igjen til Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon i regi av Riksrevisjonen, IIA Norge og NKRF. Arrangementet er denne gangen lagt til Lily Country Club på Kløfta 17. - 18. oktober.

Program

Mandag 17. oktober 2022 – Plenum:

Møteleder: Håkon Haugsbø

10.00: Åpning av konferansen

 • Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

10.15: Hvor godt forberedt skal, eller kan, vi være?

Beredskap og risikohåndtering overordnet og generelt, i et åpent samfunn. I lys av bl.a. pandemi, IT-innbrudd, klima, flom og skred, terror og krig. Hva skal det koste? Hvilken risiko kan vi leve med?

 • Direktør Elisabeth Aarsæther, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | DSB

11.00: Pause

11.15 Effektiv ressursbruk i offentlig sektor

 • Direktør Hilde Singsaas, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring | DFØ

12.00 Pause

12.15 «Verdien av tillit. Revisjonens historie»

 • Øystein Kock Johansen, professor, dr. philos, arkeolog/religionshistoriker

13.00 Lunsj

14.00 Tillit og kontroll. Revisors omdømme

Revisorforeningens omdømmekampanje | #allehaddehattgodtavenrevisoriblant
Hvorfor – og hvordan – styrke revisors omdømme i samfunnet? Samme behov, utfordringer og muligheter i offentlig revisjon?

 • Administrerende direktør Karen Kvalevåg, Revisorforeningen
 • Kommentar: Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

14.45 Pause

15.00 Hvordan gjøre offentlig revisjon mer relevant?

Mer aktivt bidra til forbedring i offentlig sektor, gjennom tettere samarbeid med revisjonsobjektet, veiledning, konkrete anbefalinger etc.? Bidra med aktuelle temaer, som f.eks. bærekraft?

 • Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
 • Oppfølgingsspørsmål fra møteleder

16.00 Underholdning/kulturinnslag

 • Eirik Havnes (f. 1989) er en lydkunstner og musiker som utforsker grenselandet mellom konsert, performance og installasjon. Havnes har en mastergrad i musikkteknologi fra NTNU. Han fokuserer på lydproduksjon som krysser sjangergrenser og tekniske barrierer.

16.30 Avslutning – praktiske opplysninger

19.30 Middag


Tirsdag 18. oktober 2022:

Sesjon 1: Digitalisering og IT-sikkerhet

Møteleder: TBA

1A | 09.00: Når personvernet skaper utfordringer for utførelsen av samfunnsoppdraget

Presentasjon av personvern.

 • Advokat og partner Christine Ask Ottersen, PwC

Erfaringer fra Bufdir sitt arbeid med fosterhjemsrekruttering og programmet familie for første gang.

 • Personvernrådgiver Linn Munthe-Kaas, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | Bufdir
10.00: Pause

1B | 10.15: Hvordan revidere IT-sikkerhet?

 • TBA

Sesjon 2: Samordning av revisjon og tilsyn

Møteleder: TBA

2A | 09.00: NAV – delt eierskap, delt revisjonsansvar. Hvilke erfaringer har NAV med samordningen?

 • Seksjonsleder Kristin Grundy og revisjonssjef Per Anders Kongsvik, Internrevisjonen i NAV
 • NAV-leder Edel Hegerholm, NAV Bærum

10.00: Pause

2B | 10.15: Tilsyn og revisjon i kommunene

Kommunedirektør om "tilsyns- og revisjonstrykket".

 • Kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm, Lillestrøm kommune

Statsforvalteren om ansvaret for samordning av statlige tilsyn.

 • Seniorrådgiver Fakra Butt, Statsforvalteren i Oslo og Viken

11.15: Pause/Utsjekk

11.30: Lunsj

Sesjon 3: Revisjon av styring

Møteleder: TBA

3A | 12.30: Veileder i virksomhetsstyring modenhetsmodell for virksomhetsstyring

 • Tor Solbjørg og Cecilie Thorberg, Fag- og metodekomiteen i IIA Norge

13.20: Pause

3B | 13.35: Hvordan revidere styring? Hva er «god styring»? Noe poeng i seg selv? Eller er måloppnåelse og resultater tross alt viktigst?

 • Ekspedisjonssjef Annette Gohn-Hellum, Riksrevisjonen

14.45: Oppsummering og avslutning ved møteleder

Sesjon 4: Anskaffelser og investeringer

Møteleder: TBA

4A | 12.30: Hvordan sikre god styring med anskaffelser i offentlig sektor? Tips til revisor

 • Divisjonsdirektør Dag Strømsnes, Anskaffelsesdivisjonen i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring | DFØ

13.20: Pause

4B | 13.35: Revisjon av investeringsprosjekter

Revisors erfaringer med hva som er gjennomgående funn i undersøkelser av investeringsprosjekter – og om utfordringer i gjennomføring av revisjoner på området.

 • Seniorrådgiver Terje Grønli, Oslo kommunerevisjon

14.45: Oppsummering og avslutning ved møteleder


[Det tas forbehold om endringer i programmet | Sist oppdatert: 2. september]

Etterutdanning

12,5 time iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurdering av timer iht. revisorlovens og regnskapsførerlovens etterutdanningskrav >>

12,5 vedlikeholdspoeng for CIA, CRMA og Diplomert internrevisor. Konferansen tilfredsstiller også kravet til to årlige etikkpoeng.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere