NKRFs Fagkonferanse 2019

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 12.6—13.6
Påmeldingsfrist 25.4
Pris 6 900 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 300 eks. mva.) Kr 5 032 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 432 eks. mva.) Kr 980 eks. mva.for overnattling m/frokost fra 11. til 12. juni 2019
Sted Scandic Hamar
Varighet 12.6.: Kl. 10.00 - 15.00 13.6.: Kl. 09.00 - 15.00

Fagkonferansen arrangeres som vanlig i tilknytning i NKRFs årsmøte, som avholdes samme sted onsdag 12. juni 2019 kl. 15.30.

Målgruppe

Revisorer, kontrollutvalgssekretærer og ellers alle med interesse for revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor.

PROGRAM | #fk19nkrf

Onsdag 12. juni 2019 - Plenum:

10.00: Åpning

 • Daglig leder Rune Tokle, NKRF

10.05: Velkommen til Hamar

 • Varaordfører Knut Fangberget (H), Hamar kommune

10.20: Tolga-saken - hva har skjedd etter statens gransking?

 • Marit Gilleberg (A), leder av kontrollutvalget i Tolga kommune

11.05: Pause

11.20: NKRFs bransjenorm for behandling av personopplysninger [1, 4]

 • Advokat Jan Sandtrø, egen virksomhet

12.00: Lunsj

13.00: Digitaliseringsprosjektet – så langt har vi kommet [1, 3]

 • Torkil Hindberg, partner, PwC

14.00: Pause

14.15 - 15.00: Nasjonal tilsynskalender

 • Vigdis Rotlid Vestad, stabsleder, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

________________

15.30: NKRFs årsmøte 2019

________________

18.00: Sosialt arrangement


Torsdag 13. juni 2019 - Plenum:

09.00 - 09.45: Informasjonssikkerhet i kommunene [1, 3]

 • Gaute Wangen, seniorrådgiver, seksjon for digital sikkerhet, NTNU Gjøvik

Spor 1:

1A 10.00: Budsjett- og regnskapsforskriften [1, 3]

 • Ann Katharine Gardner, leder i NKRFs regnskapskomite
 • Knut Erik Lie, utredningsleder i GKRS

11.00: Pause

1B 11.15: MVA-kompensasjonsordningen – krystallklart etter 15 år? [2, 5]

 • Eli Grødal Lossius, underdirektør i Skatteetaten

12.00: Lunsj

1C 13.00: Digitaliseringsprosjektet – veien videre for regnskapsrevisjonen [1, 3]

 • Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF

14.00: Pause

1D 14.15 - 15.00: Forenklet etterlevelsesrevisjon - revisjonskomiteens arbeid [1, 3]

 • Knut Tanem, regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA

______________

Spor 2:

2A 10.00: GDPR-status fra en kommune [1, 4]

 • Knut Eggen, personvernombud i Sarpsborg kommune

11.00: Pause

2B 11.15: Kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften [1, 3]

 • Bjørn Bråthen, seniorrådgiver i NKRF
 • Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF

12.00: Lunsj

2C 13.00: Forvaltningslovutvalgets innstilling og forsvarlig saksbehandling [1, 4]

 • Omar Saleem Rathore, rådgiver og sekretær for Forvaltningslovutvalget

14.00: Pause

2D 14.15 . 15.00: Digitaliseringsprosjektet – veien videre for forvaltningsrevisjonen og sekretariatet [1, 3]

 • Renate Borgmo, seniorrådgiver i NKRF
 • Sander Haga Ask, rådgiver i Temark - Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS og deltaker i NKRFs digitaliseringsprosjekt

[Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 24. april 2019.]

Etterutdanning

11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

[1] Vurderes som 1 time innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

[2] Vurderes som 1 time innen skatterett iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

[3] Vurderes som 1 time innen andre fagområder iht. regnskapsførerlovens etterutdanningskrav.

[4] Vurderes som 1 time innen rettslære iht. regnskapsførerlovens etterutdanningskrav.

[5] Vurderes som 1 time innen skatterett iht. regnskapsførerlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere