NKRFs Fagkonferanse 2022

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 1.6—2.6
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Deltakelse på både fagkonferansen 1. - 2. juni og årsmøtet 31. mai: Alternativ 1: Kr 9 680 3 dager med 2 overnattinger (enkeltrom med helpensjon 31.5. - 2.6.22) Alternativ 2: Kr 6 560 3 dager med dagpakke uten overnatting og middag Deltakelse kun på fagkonferansen 1. - 2. juni: Alternativ 3: Kr 7 900 Fagkonferanse med 1 overnatting (enkeltrom med helpensjon 1. - 2.6.22) Alternativ 4: Kr 6 560 Fagkonferanse med dagpakke uten overnatting og middag Alternativ 5: Kr 902 Ekstra overnatting med frokost Vennligst kontakt NKRF ved behov for andre alternativer. For ikke-medlemmer kommer et tillegg på kr 400.
Sted Quality Hotel Waterfront, Ålesund
Varighet 1.6.: Kl. 10.00 - 17.00 2.6.: Kl. 09.00 -15.00
Foto: Nicolai Berntsen / Unsplash

NB!!!

Konferansehotellet er i øyeblikket fullbooket. Vennligst kontakt oss hvis du vil stå på venteliste eller ikke har behov for overnatting.

NKRF inviterer til den årlige fagkonferansen i Ålesund 1. - 2. juni 2022.

Den blir arrangert i forlengelsen av årsmøte 2022, som vil bli arrangert samme sted 31. mai kl. 16.00. Denne kvelden blir det også arrangert en tradisjonell årsmiddag kl. 19.30. Nærmere informasjon og innkalling til årsmøtet (+) er sendt til medlemmene.

Program

Onsdag 1. juni 2022 - Plenum:

10.00: Åpning

 • daglig leder Rune Tokle i NKRF

10.05: Velkommen til Ålesund

 • ...

10.20: Hva kjennetegner god eierstyring i kommunal sektor?

 • Agnete B. Sommerset, juridisk direktør i Samfunnsbedriftene

11.05: Pause

11.20: IT-sikkerhet i kommunal sektor

 • Bjørn T. Tveiten, daglig leder i Kommune-CSIRT

12.05: Pause

12.20: Veileder for kontrollutvalgets påseansvar

 • Pål Ringnes, leder av NKRFs kontrollutvalgskomite

12.40: Veileder for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

 • Kirsti Torbjørnson, medlem av NKRFs forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomite

13.00: Lunsj

14.00: Møre og Romsdal fylkeskommunes bærekraftsarbeid

 • Ole Helge Haugen, seksjonsleder for bærekraftig samfunnsutvikling, Møre og Romsdal fylkeskommune

14.45: Pause

15.00: Bærekraftsrapportering – revisors ansvar

 • Anne-Lise Roald, forvaltningsrevisor i Møre og Romsdal Revisjon SA og Torjus Finstad Ledaal, statsautorisert revisor i Agder Kommunerevisjon IKS

15.45: Pause

16.00: FNs program for bærekraftige og smarte byer

 • Kari Aina Eik, leder for FNs program for bærekraftige og smarte byer

17.00: Slutt

__________

Sosialt kveldsarrangement med middag:

Vi reiser i samlet flokk ut til Giske for et hyggelig middagsarrangement. Bussavgang fra hotellet kl. 19.00 og forventet retur til hotellet ca. kl. 23.00.


Torsdag 2. juni 2022 - Spor 1:

1A 09.00: Hva gjør kommunene med ubrukte lånemidler – og hvordan følger revisor opp?

 • Martin Gjendem Mortensen, daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon SA

09.45: Pause

1B 10.00: Å revidere mens pandemien pågår – utfordringer og nytteverdi

 • Kari Gåsemyr, senior manager i Deloitte AS

11.00: Pause

1C 11.15: Finansforvaltning

 • Jostein Aksdal, leder forretningsutvikling/forvalter i Bergen Capital Management

12.00: Lunsj

1D 13.00 Regnskapsrevisjon og IT-systemer – hva må gjøres og hvordan?

 • Martin Gjendem Mortensen, daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon SA

13.45: Pause

1E 14.00: Intervjuteknikk

 • Marius Elsbak i Svinnkompetanse

15.00: Slutt

Torsdag 2. juni 2022 - Spor 2:

2A 09.00: Informasjonssikkerhet - hvordan reviderer vi det?

 • Atle Refsdal og Stig Eliassen, seniorrådgivere i Kommunerevisjonen i Oslo

09.45: Pause

2B 10.00: Planlegging av revisjonen – endret ISA 315

 • Anne Jorunn Vatne, statsautorisert revisor i KPMG

11.00: Pause

2C 11.15: Henvendelser til kontrollutvalget

 • Solveig Kvamme, Sunnmøre Kontrollvalssekretariat IKS

12.00: Lunsj

2D 13.00 Forvaltningsrevisjon av kommunedirektørens internkontroll

 • Einar Andersen, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, og Lillian Reder Kristoffersen, forvaltningsrevisor, i Møre og Romsdal Revisjon SA

13.45: Pause

2E 14.00: Investering i digitale løsninger og dekomponering av anleggsmidler

 • Knut Erik Lie, utredningsleder i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)

15.00: Slutt

[Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist endret: 24. mai]

Etterutdanning

13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurdering av timer iht. revisorlovens og regnskapsførerlovens etterutdanningskrav >>

-----

NB!!!

Konferansehotellet er i øyeblikket fullbooket. Vennligst kontakt oss hvis du vil stå på venteliste eller ikke har behov for overnatting.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere