NKRFs Fagkonferanse 2023

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 13.6—14.6
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Deltakelse på både fagkonferansen 13. - 14. juni og årsmøtet 12. juni: Alternativ 1: Kr 10 741 eks. mva. --> 3 dager med 2 overnattinger (enkeltrom med helpensjon: 12.6. - 14.6.23) Alternativ 2: Kr 6 295 eks. mva. --> 3 dager med dagpakke uten overnatting og middag Deltakelse kun på fagkonferansen 13. - 14. juni: Alternativ 3: Kr 8 500 eks. mva. --> Fagkonferanse med 1 overnatting (enkeltrom med helpensjon: 13. - 14.6.23) Alternativ 4: Kr 6 295 eks. mva. --> Fagkonferanse med dagpakke uten overnatting og middag Alternativ 5: Kr 1 365 eks. mva. --> Ekstra overnatting med frokost For ikke-medlemmer kommer et tillegg på kr 400. Vennligst kontakt NKRF ved behov for andre alternativer.
Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø
Varighet 13.6.: Kl. 10.00 - 17.00 14.6.: Kl. 09.00 - 15.15

NKRF inviterer til den årlige fagkonferansen i Tromsø 13. - 14. juni 2023.

Den blir arrangert i forlengelsen av årsmøte 2023 (+), som vil bli avholdt samme sted 12. juni kl. 15.00.


Program

Tirsdag 13. juni 2023 - Plenum:

10.00: Åpning

 • Rune Tokle, daglig leder i NKRF

10.05: Velkommen til Tromsø

 • Marlene Berntsen Bråthen, varaordfører i Tromsø kommune

10.20 - 13.00: Innføring i bærekraftsrapportering for kommuner og kommunal virksomhet (med innlagte pauser)

 • Even Fallan

Viktige deler av brukernyttig bærekraftsrapportering – og dens produksjon og kontroll – ligger i skjæringspunktet mellom ansvars- og kompetanseområdene for regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskaps- og etterlevelseskontroll. Seminarets innhold vil gå inn på rapporteringens formål, rapporteringspraksis, revisjons- og attestasjonspraksis, nåværende og kommende rapporteringskrav, hvordan brukernyttig rapportering bør være samt rollen til regnskapsrevisjonen, forvaltningsrevisjonen og kontrollutvalgssekretariatene. Det er en rød tråd gjennom disse temaene.

Innlegget om bærekraftsrapportering vil bli holdt av Even Fallan. Han har arbeidet med bærekraftsrapportering siden 1990-tallet, både som foretaksrådgiver, revisor, foreleser og forsker. Fallan tok doktorgrad i bærekraftsrapportering i 2013, ved Copenhagen Business School. Både i foretaksrådgivning, egen forskning og veiledning av masteroppgaver har han sett på rapporteringspraksis og regulering i privat og offentlig sektor, inkludert norske kommuner og offentlig virksomhet. Han har de siste årene forelest masteremner i bærekraftsrapportering ved flere norske universiteter og høgskoler, og for tida skriver han lærebok i bærekraftsrapportering. Fallan er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Les mer på www.efallan.no.

13.00: Lunsj

14.00: Brønnøysundregistrene – datadeling

 • Svein Erik Grønmo, seniorrådgiver og forretningsutvikler i Brønnøysundregistrene

Dette vil omfatte både tilgjengelige data og datadelingstjenester. Med datadelingstjenester mener vi tjenester hvor data fra flere datakilder er satt sammen for et definert formål.

15.00: Pause

15.15: Kravet til offentlighet - dilemmaer for sekretariat og revisjon

 • Line Bosnes Hegna, daglig leder i Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS - VETAKS
 • Tor Ole Holbek, revisjonsdirektør i Agder Kommunerevisjon IKS

16.00: Pause

16.15: Nord-Norge i dag – hva skjer?

 • Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys

17.00: Slutt

19.30: Sosialt middagsarrangement:

Vi skal ta for oss av kystens delikatesser på Kystens Mathus, og vi inviterer til hyggelig og sosialt lag på restauranten Skirri sentralt plassert i Tromsø sentrum.


Onsdag 14. juni 2023 - Spor 1:

1A | 09.00 - 10.40: Risiko- og vesentlighetsvurderinger (med innlagt pause)

 • Margrete Haugum, forvaltningsrevisor i Revisjon Midt-Norge SA
 • Torbjørn Berglann, daglig leder i Konsek Trøndelag IKS

10.40: Pause

1B | 10.50: Stø kurs eller fremad i alle retninger? Forvaltning og revisjon mot 2030

 • Tor Arne Stubbe, leder av NKRFs forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomite og fagleder forvaltningsrevisjon i Revisjon Midt-Norge SA
 • Ellen Lange, seniorrådgiver i NKRF

11.30: Lunsj

1C | 12.30: Hvordan revidere og rapportere på bærekraftsmålene?

 • Kristin Amundsen, avdelingsdirektør i forvaltningsrevisjonen i Riksrevisjonen og styremedlem i IDI (INTOSAI Development Initiative)

13.15: Pause

1D | 13.30: Etiske retningslinjer i kommuner - slik undersøkte vi det

 • Astrid Indrebø, forvaltningsrevisor i KomRev NORD IKS

14.15: Pause

1E | 14.30: Refleksjoner og bevissthet rundt etiske retningslinjer i NKRF og blant medlemmene

 • Morten Alm Birkelid, leder av NKRFs displinærkomite og daglig leder i Revisjon Øst IKS
 • Rune Tokle, daglig leder i NKRF
 • Bjørn Bråthen, seniorrådgiver i NKRF

15.15: Slutt

Onsdag 14. juni 2023 - Spor 2:

2A | 09.00 - 10.40: Descartes - et minikurs med hovedvekt på planlegging, forretningsforståelse og risiko (med innlagt pause)

 • Kristin M. H. Gustafsson, statsautorisert revisor og oppdragsansvarlig revisor i Romerike revisjon IKS
 • Børge Haukland, statsautorisert revisor og oppdragsansvarlig revisor i Romerike revisjon IKS

10.40: Pause

2B | 10.50: Internkontroll på fakturahåndtering - i lys av underslagssaken i Tana kommune

 • Tone Jæger Karlstad, forvaltningsrevisor i KomRev NORD IKS
 • Inge Johannessen, oppdragsansvarlig revisor i KomRev NORD IKS
 • Alf-Erlend Vaskinn, assisterende direktør i KomRev NORD IKS

11.30: Lunsj

2C | 12.30: Internkontroll på fakturahåndtering - i lys av underslagssaken i Tana kommune, forts.

13.15: Pause

2D | 13.30: Hvordan bruker vi funnene i kvalitetskontrollen i kompetanseheving i regnskapsrevisjonen?

 • Ruben Bjerketveit, statsautorisert revisor og fagsjef i Revisorforeningen samt medlem av NKRFs revisjons- og regnskapskomite
 • Knut Tanem, statsautorisert revisor og oppdragsansvarlig revisor i Revisjon Midt-Norge SA samt medlem av NKRFs revisjons- og regnskapskomite

14.15: Pause

2E | 14.30: Ny valgperiode, nye kontrollutvalg – hvilken rolle har sekretariatene?

 • Ragnhild Aashaug, seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS
 • Ellen Lange, seniorrådgiver i NKRF

15.15: Slutt

[Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 7. juni]

Nærmere omtaler av:

Etterutdanning

13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurdering iht. etterutdanningskravene i revisorloven og regnskapsførerloven --->

Påmeldingsskjema

 

Deltakere