NKRFs Jubileumskonferanse 2020

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 27.10—28.10
Påmeldingsfrist 25.8
Pris Fastsettes senere
Sted Clarion Hotel The Hub
Varighet Fastsettes senere

NKRF runder 75 år 27. oktober 2020. I den anledning planlegges det en storstilt markering med årsmøte (26. oktober) og jubileumskonferanse i Oslo sentrum.

Med unntak av Kontrollutvalgskonferansen som arrangeres på vanlig måte 29. – 30. januar 2020, blir alle de øvrige årlige konferansene – Arena for forvaltningsrevisjon, Møteplass for selskapskontroll, Samling for kontrollutvalgssekretariater, Fagtreff for regnskapsrevisorer og Lederkonferansen – «slått sammen» til én felles jubileumskonferanse 27. – 28. oktober 2020.

#nkrf75

Sett av datoene allerede nå. Mer informasjon kommer senere.