NKRFs Jubileumskonferanse 2020 | Utsatt til 2021

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 26.10—27.10
Påmeldingsfrist 26.8
Pris Fastsettes senere
Sted Scandic Fornebu
Varighet 26.10.21: 10.00 - 17.00 27.10.21: 09.00 - 15.00

NKRF rundet 75 år 27. oktober 2020. I den anledning var det planlagt en storstilt markering med årsmøte og jubileumskonferanse i Oslo sentrum. Pga. covid-19-situasjonen ble konferansen utsatt til 26. - 27. oktober 2021. Årsmøtet 2021 avholdes 25. oktober.

Velkommen til den store gjenåpningen og utsatt jubileumsmarkering!Etter ett og et halvt år med nedstenging, er det en glede for oss å kunne invitere til årsmøte og utsatt jubileumskonferanse 25. – 27. oktober 2021 på Scandic Fornebu.

Vi starter med årsmøte mandag 25. oktober der vi blant annet skal diskutere strategi og struktur. Etter årsmøtet tar vi turen inn til Oslo, og Operaen, der årsmøtemiddagen og jubileumsfeiringen vil finne sted.

Dette blir den første fysiske konferansen i NKRF-regi siden Kontrollutvalgskonferansen i januar 2020 – og en ypperlig anledning til å ta igjen det tapte. Vi skal markere jubileet som var i fjor, vi skal møtes, vi skal feire, vi skal lære – og fortsatt være på vakt for fellesskapets verdier!

#nkrf75

Program vil bli oppdatert fortløpende i løpet av sommeren. Påmeldingen vil åpnes i begynnelsen av august.

Program

Tirsdag 26. oktober 2021:

PLENUM

10.00: Åpning

 • Rune Tokle, daglig leder i NKRF

10.05: Velkommen

 • TBA

10.20: Deling av kunnskap gir mer kunnskap

 • TBA

10.50: Pause

11.05: Kommuner i endring – revisjon og kontroll i endring

 • Asbjørn Finstad, avdelingsdirektør for Strategisk IKT og digitalisering i KS
 • TBA

12.00: Pause

12.15: Cybersikkerhet - hvordan går man frem for å sikre en virksomhet som driver med alt?

 • Chris Culina, Secunor AS

13.00: Lunsj

PARALLELLE SPOR | 1 – 3

1. Formidling

1A | 14.00: Formidling av funn og resultater

 • Annette Gohn Hellum, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen

14.45: Pause

1B | 15.00: Hvordan bruker vi språket vårt?

 • TBA

2. Verktøy

2A | 14.00: Textmining som verktøy i revisjon

 • TBA

14.45: Pause

2B | 15.00: Datauttrekk – hvordan gjør vi det og hvorfor skal vi ha dem?

 • TBA

15.45 – 16.00: Pause

3. Risiko og vesentlighet

3A | 14.00: Uttalelser fra revisor – hvilken betydning har de?

 • Unn Helen Aarvold, kommunerevisor i Oslo kommunerevisjon

14.45: Pause

3B | 15.00: Risikostyring og internkontroll som elementer i virksomhetsstyringen

 • Tor Solbjørg, medlem i IIAs fag- og metodekomite

15.45 – 16.00: Pause

PLENUM

16.00: Innsyn i revisors arbeidspapirer – hva gjør vi?

 • Lars Norman Mikkelsen, avdelingsdirektør i Oslo kommunerevisjon

16.30: TBA

17.00: Slutt

19.00: Middag

Onsdag 27. oktober 2021:

PARALLELLE SPOR | 4 – 5 & 6 – 7

4. Samordning

4A | 09.00: TBA

09.45: Pause

4B | 09.55: «Samordning i forhold til risiko- og vesentlighetsvurderinger» – rapport fra Agder

 • Alexander Etsy Jensen, nestleder i Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (VETAKS)
 • Jostein Nordhus, tilsynskoordinator hos Statsforvalteren i Agder

10.35: Pause

5. Effektiv revisjon

5A | 09.00: Vesentlighet i hjertet av revisjon

 • Åse Kristin Hemsen, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen

09.45: Pause

5B | 09.55: Analyser som substanshandlinger

 • Unni-Renate Moe, partner i Deloitte

10.35: Pause

6. Ny kommunelov – nye oppgaver

6A | 10.50 Konsolidert regnskap

 • Morten Alm Birkelid, daglig leder i Revisjon Øst IKS

11.30: Lunsj

6B | 12.30 Forenklet etterlevelseskontroll – grensesnittet/synergier mellom forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon – og samspill med sekretariatet

 • Knut Tanem, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i Revisjon Midt-Norge SA
 • Margrete Mjølhus Kleiven, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor i KomRev NORD IKS

13.10: Pause

6C | 13.25: TBA

14.05 – 14.20: Pause

7. Kvalitet

7A | 10.50 Kvalitet i revisjon og sekretariat – et gjensidig ansvar

 • Pål Ringnes, leder av NKRFs kontrollutvalgskomite
 • Kjell Ekman, leder av NKRFs kvalitetskontrollkomite
 • TBA

11.30: Lunsj

7B | 12.30 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og -beretningen

 • Rune Johansen, seniorrådgiver i Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (VETAKS)

13.10: Pause

7C | 13.25: Sekretariatenes arbeidsoppgaver – et minste felles multiplum

 • Torbjørn Berglann, daglig leder i Konsek Trøndelag IKS
 • TBA

14.05 – 14.20: Pause

PLENUM

14.20: TBA

15.00: Slutt


Det tas forbehold om endringer i programmet | Sist oppdatert: 30. juni

Etterutdanning

13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Antall timer iht. revisorloven og regnskapsførerloven - kommer.