NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 21.4—22.4
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 2 900 for hele konferansen (kr 3 300 for ikke-medlemmer) Kr 1 900 for én dag (kr 2 300 for ikke-medlemmer) Deltakere fra kommuner/fylkeskommuner hvor sekretariatstjenesten for kontrollutvalget ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris. Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til konferansen.
Sted Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 21.4.: 09.00 - 12.00 22.4.: 09.00 - 12.00 Passer det ikke å delta direkte, kan du likevel melde deg på å få tilgang til å se konferansen i opptak.

Kontroll i pandemi og krise | #ku21nkrf

Vi har gleden av å invitere til NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse 21. - 22. april 2021 (kl. 09.00 -12.00 begge dager), denne gang i form av et digitalt arrangement.

Du møter:

Foto: Eva Bratholm: athenas.no / Camilla Stoltenberg: FHI / Inga Bejer Engh: Barneombudet / Henning Warloe: ©Stortingsarkivet / Espen R. Nakstad: Finn Oluf Nyquist / Bjørn Arild Gram: KS / Aleksander Stokkebø: Stortinget / Svein Kvalvåg: Rogaland Revisjon IKS /
Elisabeth S. Aarsæther: Anita Andersen (DSB) / Anders Østensen: Gjerdrum kommune / Bror Helgestad: Østre Toten kommune / Sissel C. Trygstad: Fafo / Ove Morten Haugan: Verdal kommune / Torbjørn Brandt: Konsek Trøndelag IKS / Tor Dølvik: TI Norge

_________________
Årets konferanse skiller seg ut – for den vil foregå i en helt spesiell situasjon – og den vil være digital. Hele landet er berørt av en pandemi. Selv om smitten varierer fra område til område, har alle på en eller annen måte erfaringer fra virkningene den har på samfunnet og enkeltmenneskene. Hvordan er det å være kontrollutvalg i en pandemi?

Få med deg foredrag fra direktør Camilla Stoltenberg, barneombud Inga Bejer Engh, assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og KS-leder Bjørn Arild Gram. Kontrollutvalgslederne i Bergen og Stavanger - Henning Warloe og Aleksander Stokkebø - vil fortelle om grep de har gjort i en helt spesiell situasjon. Svein Kvalvåg, vil belyse hvordan Rogaland Revisjon IKS har jobbet med dette i Stavanger.

Noen/mange har også opplevd kriser på andre områder. Hvordan er egentlig beredskapen rundt om i Norge, men viktigst av alt: Hvordan oppleves det når livet snus på hodet på et øyeblikk?

Det vil blant andre Elisabeth S. Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum, og Bror Helgestad, ordfører i Østre Toten, fortelle mer om.

Varsling i kommunene er mer aktuelt enn noen gang. Sissel C. Trygstad, forskningssjef i Fafo, Ove Morten Haugan, kontrollutvalgsleder i Verdal og Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag IKS, vil belyse dette temaet fra flere sider.

Konferansen rundes av med et kåseri av korrupsjonsekspert Tor Dølvik, Transparency International Norge og medlem av Kommunesektorens etikkutvalg.

Til å lede det hele kommer Eva Bratholm, kjent journalist, forfatter og programleder.

Målgruppe

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, ordførere, kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontroll, revisjon og tilsyn i kommunal sektor.

Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det viktigste og største treffpunktet for kontrollutvalgene i kommunal sektor. I 2020 samlet konferansen nærmere 800 deltakere på Gardermoen.

Program | #ku21nkrf

Onsdag 21. april 2021:

09.00 Velkommen

 • Rune Tokle, daglig leder i NKRF
 • Eva Bratholm, møteleder

Pandemiens virkning på sårbare grupper

 • Henning Warloe (H), leder av kontrollutvalget i Bergen kommune

Pandemiens virkning på sårbare barn og unge

 • Inga Bejer Engh, barneombud

Smitteverntiltakenes virkning på folkehelsa på andre områder

 • Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet (FHI)

Samtale mellom Warloe, Engh og Stoltenberg

09.50 Pause

10.00 Kommunenes rolle i smittevernarbeidet

 • Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet

10.25 Kommunenes rolle i smittevernarbeidet – sett fra kommunenes ståsted

 • Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

10.45 Pause

11.00 Etter koronatida kommer læretida

 • Aleksander Stokkebø (H), leder av kontrollutvalget i Stavanger kommune
 • Svein Kvalvåg, senior forvaltningsrevisor i Rogaland Revisjon IKS

11.40 Samtale mellom innlederne

12.00 Slutt for dagen

Torsdag 22. april 2021:

09.00 Er vi rigget for kriser?

 • Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

09.30 Når krisen er der

 • Anders Østensen (A), ordfører i Gjerdrum kommune

9.45 Pause

10.00 Datainnbruddet i Østre Toten kommune

 • Bror Helgestad (Sp), ordfører i Østre Toten kommune

10.15 Samtale mellom Aarsæther, Østensen og Helgestad

10.30 Pause

10.45 Varsling i kommunene – hva gjør du når det varsles på toppledelsen?

 • Sissel C. Trygstad, forskningssjef i Fafo

11.10 Hva er kontrollutvalgets rolle når det varsles på toppledelsen?

 • Torbjørn Brandt, seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS
 • Ove Morten Haugan (A), leder av kontrollutvalget i Verdal kommune

11.30 Kåseri

 • Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency International Norge og medlem av Kommunesektorens etikkutvalg

12.00 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet. (Sist oppdatert: 5. mars 2021)

Etterutdanning

6 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere