NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 3.2—4.2
Påmeldingsfrist 17.12
Pris Annonseres senere
Sted The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Varighet 3.2.: 10.00 - 17.00 4.2.: 09.00 - 13.00

Vi har gleden av å invitere til NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse 3. - 4. februar 2021, som vanlig på Gardermoen. Vi benytter The Qube, som ligger i tilknytning til hotellene Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel RunWay.

Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det viktigste og største treffpunktet for kontrollutvalgene i kommunal sektor. I 2020 samlet konferansen rundt 800 deltakere.

Målgruppe

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, ordførere, kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontroll, revisjon og tilsyn i kommunal sektor.

Programmet er under planlegging. Hvis du har forslag til temaer og/eller innledere kan du sende en e-post til post@nkrf.no.

#ku21nkrf

Sett av datoene allerede nå. Mer informasjon kommer senere.