NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 | Opptak

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 25.8
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 2 900 for hele konferansen (kr 3 300 for ikke-medlemmer) Kr 1 900 for én dag (kr 2 300 for ikke-medlemmer) Deltakere fra kommuner/fylkeskommuner hvor sekretariatstjenesten for kontrollutvalget ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris. Deltakerne får tilsendt lenke til opptak av konferansen.
Sted Youtube-lenke for avspilling i din nettleser
Varighet Ca. 2 timer og 30 minutter pr. dag

Kontroll i pandemi og krise | #ku21nkrf

Vi har gleden av å tilby opptak av NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse 21. - 22. april 2021 - ca. 2,5 time x 2.

Du møter:

Foto: Eva Bratholm: athenas.no / Camilla Stoltenberg: FHI / Inga Bejer Engh: Barneombudet / Henning Warloe: ©Stortingsarkivet / Espen R. Nakstad: Finn Oluf Nyquist / Bjørn Arild Gram: KS / Aleksander Stokkebø: Stortinget / Svein Kvalvåg: Rogaland Revisjon IKS /
Elisabeth S. Aarsæther: Anita Andersen (DSB) / Anders Østensen: Gjerdrum kommune / Bror Helgestad: Østre Toten kommune / Sissel C. Trygstad: Fafo / Ove Morten Haugan: Verdal kommune / Torbjørn Brandt: Konsek Trøndelag IKS / Tor Dølvik: TI Norge

_________________
Årets konferanse skiller seg ut – for den foregikk i en helt spesiell situasjon – og den var digital og samlet 400 deltakere. Hele landet er berørt av en pandemi. Selv om smitten varierer fra område til område, har alle på en eller annen måte erfaringer fra virkningene den har på samfunnet og enkeltmenneskene. Hvordan er det å være kontrollutvalg i en pandemi?

Målgruppe

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, ordførere, kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontroll, revisjon og tilsyn i kommunal sektor.

Noen tilbakemeldinger fra deltakerne som fulgte konferansen direkte:

 • Veldig gode foredrag, passe tid og tidsriktige foredrag. Veldig nyttig
 • Engasjerte og kunnskapsrike foredragsholdere. Bra!
 • Kjempeflotte foredragsholdere, veldig lærerikt. Tusen takk for to flotte dager
 • Veldig bra - gode tips som jeg tar med videre i arbeidet i kontrollutvalget.
 • Det er alltid veldig interessant å høre fra de som har stått midt oppe i saker - slik ordførerne i Gjerdrum og Østre Toten har gjort.
 • Hadde veldig god nytte av hele konferansen. Fungerte veldig godt med digital deltakelse. Alle honnør til arrangør.
 • Gleder meg allerede til neste års konferanse!
 • Veldig masse nyttig informasjon, lærerikt
 • Alle innlegg var gode, kåseri som avslutning var perfekt
 • Veldig gode og svært aktuelle temaer. Solide foredrag og solid ledelse.
 • Meget aktuelle tema. Gode forelesere. Kjente på gløden av interessen av å lære så masse av aktuelle tema på kort tid. Korte innlegg med konkret adresse var veldig bra.

Program | #ku21nkrf

DAG 1 - Onsdag 21. april 2021:

09.00 Velkommen

 • Rune Tokle, daglig leder i NKRF
 • Eva Bratholm, møteleder

Pandemiens virkning på sårbare grupper

 • Henning Warloe (H), leder av kontrollutvalget i Bergen kommune

Hør på: Lønnsoppgjør og koronakontroll (Podkast - Kommunal Rapport)

Pandemiens virkning på sårbare barn og unge

 • Inga Bejer Engh, barneombud

Smitteverntiltakenes virkning på folkehelsa på andre områder

 • Pål Surén, forsker, Folkehelseinstituttet (FHI) [erstattet Camilla Stoltenberg]

Les mer: FHI: – Stengte skoler bremset ikke smitte (+) (Kommunal Rapport)

Samtale mellom Warloe, Engh og Surén

09.50 Pause

10.00 Kommunenes rolle i smittevernarbeidet

 • Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet

Les mer: Nakstad:- Uaktuelt å åpne Norge slik Danmark gjør (+) (Kommunal Rapport)

10.25 Kommunenes rolle i smittevernarbeidet – sett fra kommunenes ståsted

 • Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

10.45 Pause

11.00 Etter koronatida kommer læretida

 • Karl Anders Nilsen (Sp), nestleder av kontrollutvalget i Stavanger kommune [erstattet Aleksander Stokkebø]
 • Svein Kvalvåg, senior forvaltningsrevisor i Rogaland Revisjon IKS

11.30 Samtale mellom innlederne

Les mer: Gransk og lær av koronakrisen (+) (Kommunal Rapport)

12.00 Slutt for dagen

DAG - Torsdag 22. april 2021:

09.00 Er vi rigget for kriser?

 • Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

09.30 Når krisen er der

 • Anders Østensen (A), ordfører i Gjerdrum kommune

9.45 Datainnbruddet i Østre Toten kommune

 • Bror Helgestad (Sp), ordfører i Østre Toten kommune

10.00 Samtale mellom Aarsæther, Østensen og Helgestad

10.15 Pause

10.30 Varsling i kommunene – hva gjør du når det varsles på toppledelsen?

 • Sissel C. Trygstad, forskningssjef i Fafo

10.55 Hva er kontrollutvalgets rolle når det varsles på toppledelsen?

 • Torbjørn Brandt, seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS
 • Ove Morten Haugan (A), leder av kontrollutvalget i Verdal kommune

11.05 Pause

11.15 Samtale mellom Trygstad, Brandt og Haugan

Les mer: – Et varsel mot kommunedirektøren skal behandles av arbeidsgiver (+) (Kommunal Rapport)

11.30 Kåseri

 • Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency International Norge og medlem av Kommunesektorens etikkutvalg

12.00 Slutt

Etterutdanning

6 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere