NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2023

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 1.2—2.2
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 7 950 eks. mva. med overnatting (inkl. frokost og middag) (ikke-medl.: kr 8 350 eks. mva.) Kr 6 100 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 6 500 eks. mva.) Kr 1 283 eks. mva. for overnatting (inkl. frokost) fra 31. januar til 1. februar 2023 Deltakere fra kommuner/fylkeskommuner hvor sekretariatstjenesten for kontrollutvalget ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.
Sted Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Varighet 1.2.: 10.00 - 17.00 2.2.: 09.00 - 13.00


Vi har igjen gleden av å invitere til NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse 1. - 2. februar 2023 og endelig igjen som en fysisk samling i The Qube på Gardermoen.

Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det viktigste og største treffpunktet for kontrollutvalgene i kommunal sektor. I 2021 og 2022 samlet konferansen rundt 400 deltakere digitalt. Deltakerrekorden er fra 2020 med ca. 800 deltakere på Gardermoen.

Målgruppe

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, ordførere, kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontroll, revisjon og tilsyn i kommunal sektor.

Program

Onsdag 1. februar 2023:

09.00 - 10.00: Registrering og enkel servering

10.00: Åpning

 • Møteleder Håkon Haugsbø og Rune Tokle, daglig leder i NKRF

10.10: En åpen opplyst samtale – en forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati

 • Ytringsfrihetskommisjonens leder, Kjersti Løken Stavrum, vil med utgangspunkt i dette temaet snakke om kommisjonens utredning: NOU 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale. Kommisjonen har med utgangspunkt i Grunnloven § 100 utredet de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn. Utregningen har vært på en bred høring med frist 16. januar 2023. Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg høsten 2023, og det gjør kommisjonens utredning enda mer interessant og aktuell.

10.45: Bidrar debattklimaet i dag til et levende lokaldemokrati?

 • Har vi en åpen og opplyst samtale i dag – og er debattklimaet slik at det bidrar til et levende lokaldemokrati? Hvordan står det til med rekruttering til kandidater til folkevalgte verv? er spørsmål vi søker å belyse i denne programposten, hvor vi får høre fra spesialrådgiver i KS, Lise Spikkeland.

11.00: PAUSE | Utstilling

11.20: Erfaringer fra Kristiansand kommune

 • Jannike Arnesen, politisk rådgiver for ordføreren i Kristiansand og medlem av bystyret

11.35: Samtale med innlederne

11.50: LUNSJ | Utstilling

Vi følger opp temaet fra første programpost med en annen av Ytringsfrihetskommisjonens problemstillinger:

12.50: Tilgang på informasjon – en forutsetning for en åpen og opplyst offentlig samtale

 • I denne bolken vil du blant annet møte leder av Pressens offentlighetsutvalg, Tron Strand, som vil belyse hvordan det egentlig står til med åpenheten i norske kommuner. Hvordan står det til med tilgangen på informasjon/åpenheten i kommune-Norge? Og vil mer åpenhet automatisk føre til med demokrati? Pressens offentlighetsutvalg utarbeider i samarbeid med Kommunal Rapport, et Åpenhetsbarometer.

13.30: PAUSE | Utstilling

13.50: Trenger vi et åpenhetsregister?

 • KS har fått en utredning fra Advokatfirmaet Lund & co DA om et eventuelt åpenhetsregister for norske kommuner (ofte omtalt som "lobbyregister"). Hva betyr egentlig det? Partner og advokat i Lund, Silje Aga Rogan, vil presentere utredningen og drøfte hvorvidt vi trenger et åpenhetsregister.

14.20: Samtale

 • Dette temaet avsluttes med en samtale med innlederne samt lederen for den liberale tankesmien Civita, Kristin Clemet.

14.40: PAUSE | Utstilling

Neste tema blir barnevern:

15.00: Barnevernsløftet – hva er det?

 • Vi hører stadig historier fra barnevernet. I tillegg er barnevern ofte et tema når kontrollutvalgene skal bestille forvaltningsrevisjoner fra revisjonen. Hva innebærer egentlig den nye barnevernsreformen og hva er barnevernsløftet? Seniorrådgiver i KS Innlandet, Martin Skramstad, innleder.

15.30: Slik gjør vi det i Lørenskog kommune

 • Vi får konkrete eksempler på hvordan man har jobbet med dette temaet ved Cecilie Fremo Bergkvam som er leder for barneverntjenesten i Lørenskog kommune.

15.50: PAUSE | Utstilling | Enkel servering

16.10 - 17.00: Samtale med riksrevisoren

 • Dag 1 avsluttes med en samtale med riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Her får vi høre om hva han legger vekt på – og hvilke konsekvenser kan dette få for kommunal kontroll.

19.30: Middagsarrangement i The Qube

Torsdag 2. februar 2023:

Dag 2 åpner med spørsmålet:

09.00: Hvem leverer til kommunen?

 • Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTEAS) har kartlagt 43 887 leverandører til det offentlige med leveranser på over 500 000 kroner i perioden 2015–2020. Kartleggingen viser at straffede leverandører og leverandører med reaksjoner utgjør 5 prosent av det totale antallet leverandører. Kan vi leve med dette – og hva skal vi gjøre for å rette dette opp? Analytiker Emil Westli fra NTEAS vil legge fram resultatene.

09.40: Kommentar fra NHO

 • Anne Louise Aartun Bye, avdelingsdirektør arbeidsliv i NHO, som representerer leverandører til offentlig sektor, vil komme med sine kommentarer.

10.00: PAUSE | Utstilling

10.20: Cybersikkerhet i norske kommuner – politikernes ansvar

 • Vi hører stadig vekk om datainnbrudd i kommuner, staten og private bedrifter. Er vi maktesløse – eller kan vi med enkle grep sikre oss bedre? Hva bør kontrollutvalget spørre seg om når det gjelder egen kommune? Daglig leder Bjørn T. Tveiten i Kommune-CSIRT (Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren) vil komme med fakta og gode råd.

11.00: Innlegg fra Drammen kommune

 • Svein Hilding Aasen, virksomhetsleder IKT i Drammen kommune

11.25: Samtale med innlederne

11.40: PAUSE | Utstilling | Enkel servering

12.00: En temperaturmåling på kontrollutvalgene

 • Øystein H. S. Moen, daglig leder NorgesBarometeret AS, vil presentere resultatene fra en spørreundersøkelse som er gjennomført blant landets kontrollutvalg i forkant av konferansen.

Denne kommunestyreperioden går mot slutten, og vi avslutter konferansen med:

12.20: Arven fra et kontrollutvalg til det neste

 • Det har vært en spesiell periode med nedstengning og mange digitale møter. Men vi har lært mye. Til høsten skal det velges nye kontrollutvalg i kommunene. Hvilke erfaringer kan vi ta med oss videre? Vi legger opp til erfaringsutveksling fra kontrollutvalg og sekretariat ved Tage Pettersen (H), leder av kontrollutvalget i Moss, og Ragnhild Aashaug, seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS. Begge har også tidligere erfaring som ordførere.

13.00: LUNSJ

[Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 16. januar]

Etterutdanning:

 • 11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning