NKRFs Lederkonferanse 2021

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 3.2—4.2
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Gratis NKRFs bedriftsmedlemmer og tillitsvalgte får tilsendt særskilt invitasjon til arrangementet.
Sted Zoom — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 3.2.: Kl. 09.00 - 12.00 4.2.: Kl. 09.00 - 12.00

Vi møtes digitalt på Zoom

NKRFs Lederkonferanse arrangeres for 18. gang 3. - 4. februar 2021 digitalt på Zoom.

Temaet blir erfaringsdeling fra ledelse i en «unntakstilstand», NKRFs strategirådslag og arbeidet med struktur, økonomi og medlemskap.

Målgruppe

Ledergruppen i bedriftsmedlemmene og NKRFs tillitsvalgte.

Særskilt invitasjon kommer.