NKRFs Lederkonferanse 2022

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 2.11—3.11
Påmeldingsfrist 29.9
Pris Kr 7 900 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 8 300 eks. mva.) Kr 5 800 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 6 200 eks. mva.) Kr 1 249 eks. mva. for overnatting m/frokost fra 1. til 2. november 2022
Sted Clarion Hotel Trondheim
Varighet 2.11.: Kl. 10.00 - 17.00 3.11.: Kl. 09.00 - 15.00

NKRFs Lederkonferanse arrangeres for 19. gang 2. - 3. november i Trondheim på Clarion Hotel på Brattøra.

Program

Tirsdag 2. november 2022:

09.30: Registrering

10.00: Velkommen og åpning

 • Rune Tokle, daglig leder i NKRF

10.10: Hvordan er bevisstheten rundt etikk og etiske retningslinjer i NKRF?

 • Morten Alm Birkelid, leder av disiplinærkomiteen
 • Unni Romstad, medlem av disiplinærkomiteen

11.00: Pause

11.15: Hvordan videreutvikler vi vårt etiske ståsted og gjør det relevant?

 • Morten Alm Birkelid, leder av disiplinærkomiteen
 • Unni Romstad, medlem av disiplinærkomiteen

12.00: Pause

12.15: Kvalitet i kommunal revisjon og kontroll

- Kvalitetsstyringssystemer

 • Unn Helen Aarvold, leder av revisjons- og regnskapskomiteen
 • Tor Arne Stubbe, leder av forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen

13.00: Lunsj

14.00: Kvalitet i kommunal revisjon og kontroll, forts.

- Ledelse og kvalitetsstyring i sekretariatene - slik gjør vi det

 • Mona Moengen, daglig leder i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
 • Torbjørn Berglann, daglig leder i Konsek Trøndelag IKS

14.45: Pause

15.00: Diskusjon og oppsummering

15.45: Pause

16.00: En strategi for kompetansebygging og rekruttering i kommunal kontroll og revisjon

- Rekruttering til kommunal sektor – utfordringer og mulige løsninger

 • Barbro Noss, forhandlingsdirektør i Samfunnsbedriftene

17.00: Slutt for dagen

19.00: Middag

Torsdag 3. november 2022:

09.00: En strategi for kompetansebygging og rekruttering i kommunal kontroll og revisjon, forts.

- Erfaringer fra Revisjon Midt-Norge SA

 • Arnt Robert Haugan, daglig leder

- Diskusjon

09.45: Pause

10.00: Kvalitetskontroll i endring

 • Øyvind Nordbrønd Grøndahl, leder av kvalitetskontrollkomiteen

- Diskusjon

11.30: Lunsj

12.30: Kvalitetskontroll – en forutsetning for omdømmebygging og videreutvikling

13.15: Pause

13.30: Kompetanseheving ved hjelp av digital læring – trender og praktiske eksempler

 • Rune Tokle, daglig leder i NKRF
 • Arne B. Mikalsen, daglig leder i Norsk Interaktiv AS

15.00: Slutt for dagen

Flere av temaene vil bli behandlet i form av innledninger og erfaringsutveksling og drøftinger i plenum.


[Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist endret. 20. september]

Etterutdanning

13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning. Vurderes som 4 timer revisjon iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere