NKRFs Lederkonferanse 2023

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 1.11—2.11
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 8 500 eks. mva. med overnatting (inkl. frokost og middag) (ikke-medl.: kr 8 900 eks. mva.) Kr 5 890 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 6 290 eks. mva.) Kr 1 732 eks. mva. for overnatting (inkl. frokost) fra 31. oktober til 1. november 2023
Sted Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
Varighet 1.11.: Kl. 10.00 - 17.00 2.11.: Kl. 09.00 - 15.00

NKRFs Lederkonferanse arrangeres for 20. gang 1. - 2. november 2023 på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger.

Program

Onsdag 1. november 2023:

09.30: Registrering

10.00: Velkommen og åpning

 • Rune Tokle, daglig leder i NKRF

10.10: Tillitsreformen – erfaringer fra Skandinavia

 • Åge Johnsen, professor ved OsloMet

10.55: Pause

11.10: Tillitsbasert ledelse – hva er det

 • Cato Hellesjø, tidligere administrerende direktør i Sporveien

11.55: Pause

12.10: Hva skal NKRF være for medlemmene?

 • Rune Haukaas, revisjonsdirektør i Rogaland Revisjon IKS
 • Torbjørn Berglann, daglig leder i Konsek Trøndelag IKS

13.00: Lunsj

14.00: Hva skal NKRF være for medlemmene?

 • Gruppearbeid

14.30: Pause

14.40: Med bakgrunn i dagen så langt? Hvordan bygger vi laget
- Ledelse - mer enn å bare kunne sitt fag

 • Øivind Brevik, administrerende direktør i Samfunnsbedriftene

15.40: Pause

15:55: Hvordan sikrer vi kvalitet i kontroll og revisjon i kommunene? Fra ISQC til ISQM – hva er erfaringene?

 • Unn Helen Aarvold, leder av NKRFs revisjons- og regnskapskomite
 • Tor Arne Stubbe, leder av NKRFs forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomite
 • Gruppearbeid

17.00: Slutt

19.00: Middag

Torsdag 2. november 2023:

09.00: Strategi for rekruttering - Et prosjekt i emning

 • Arnt Robert Haugan, daglig leder i Revisjon Midt-Norge SA
 • m.fl.

09.45: Pause

10.00: Slik har vi gjort det og slik er våre erfaringer

- Traineeordningen

 • Kristian Fjellheim, daglig leder i Sørlandet kommunerevisjon IKS

- Studenter i praksis

 • Hilde Ludt, avdelingsdirektør i avdeling for forvaltningsrevisjon i Kommunerevisjonen i Oslo

- Nye kommuner – flere ansatte – hva gjorde vi?

 • Rune Haukaas, revisjonsdirektør i Rogaland Revisjon IKS

11.30: Lunsj

12.30: Etikk i kontroll og revisjon i kommunene - NKRFs etiske retningslinjer – oppdateringer og aktualitet

 • Inger Anne Ankersen, leder av NKRFs disiplinærkomite
 • Rune Tokle, daglig leder i NKRF

- Dilemmaer og case

 • Disiplinærkomiteen

13.45: Pause

14.00: Aktuelle saker for revisjon og sekretariat

 • Vi deler oss i to grupper

15.00: Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet. (sist oppdatert: 28. september 2023).

Etterutdanning

13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurdering iht. revisorloven og regnskapsførerloven >> (PDF)

Påmeldingsskjema

 

Deltakere