Nye selvkostregler

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 22.1—22.1
Påmeldingsfrist 15.1
Pris Kr 3 000 inkl. lunsj
Sted Thon Hotel Vika Atrium, Oslo
Varighet 22.1.: Kl. 10.00 - 16.00

Nytt kurs!

Arrangeres i samarbeid med KS Bedrift. Gå til nettsidene til KS Bedrift for påmelding >>

Sentrale bestemmelser fra retningslinjer for beregning av selvkost (H-3/14) blir tatt inn i egen forskrift til kommuneloven. (Forskriften er foreløpig på høring, men ventes fastsatt før nyttår.)

Med denne forskriften fastsetter Kommunaldepartementet metoden for hvordan selvkost skal beregnes, mens hjemmelsgrunnlaget for de respektive gebyrene vil fortsatt finnes i særlov. I særlov kan det også være gitt utfyllende bestemmelser for hvordan selvkost skal forstås nettopp for den tjenesten.

Målgruppe

Alle medlemsbedrifter i KS Bedrift som leverer selvkosttjenester samt revisorer og andre med interesse for selvkost.

Innhold

På kurset vil disse temaene bli dekket:

 • Direkte og indirekte kostnader
 • Kapitalkostnader
 • Selvkostkalkyle
 • Note om selvkost
 • Organisering av gebyrtjenesten (innenfor kommunen, kommunalt oppgavefellesskap, interkommunalt selskap, aksjeselskap)
 • Særskilte tema:
  • Byggesaksgebyrer (plan- og bygningsloven)
  • Renovasjon (avfallsforskriften, M-258/2014)
  • Vann- og avløpssektoren i utvalgte Europeiske land (Norsk Vann, Rapport 246/2018)

Foredragsholdere:

Øyvind Sunde, Frank Olstad og Steinar Vikingstad, alle BDO AS

Etterutdanning

7 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.