Observasjon som metode i forvaltningsrevisjon

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 23.3—23.3
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 2 000 (ikke-medl.: kr 2 400) Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til kurset.
Sted Zoom — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 23.3.2021: 09.00 - 12.00

Nytt kurs!

Vi møtes digitalt på Zoom

Observasjon er å iaktta det som skjer på en særlig oppmerksom måte. En observasjon skal gi svar på noen grunnleggende spørsmål og er en kartleggingsmetode som kan danne grunnlag for ulike former for rapportering og dokumentasjon. Observasjon vil sjelden eller aldri bli brukt som eneste metode i en forvaltningsrevisjon, men den kan komme inn som et nyttig supplement til andre metoder som intervju, dokumentanalyse og spørreundersøkelser.

Målsetting
Gi kursdeltakerne innsikt i hvilke spørsmål man kan få svar på ved bruk av observasjon, hvilke utfordringer man kan møte på, samt etiske krav og betraktninger. Kurset gjennomføres som forelesning med relevante eksempler og avsluttes med erfaringsutveksling og diskusjon i grupper/break-out-rooms i Zoom.

Målgruppe
Forvaltningsrevisorer og andre som har behov for økt kunnskap eller lyst til å høre mer om mulighetene ved bruk av observasjon i forvaltningsrevisjon.

Innhold
Kurset vil ha fokus på følgende områder:

 • Observasjon som metode
  • Hvilke spørsmål kan man få svar på?
  • Observatørroller, observasjonspraksis og utfordringer
  • Registrering av data (feltnotater, video, etc.)
  • Etiske krav og betraktninger
  • Diskusjon
 • Eksempel fra profesjonell praksis i AMK-sentraler og ambulansetjenesten
 • Gruppearbeid/break-out-rooms
 • Vi diskuterer eksempler fra egne revisjonsoppdrag
  • Vi diskuterer eksempler fra egne revisjonsoppdrag
  • Potensiell relevans av observasjon i dette. Innsikt/funn
  • Utfordringer, etikk, overvåkningsaspekt, tidsbruk etterrettelighet
 • Erfaringsutveksling i plenum
 • Eksempler på observasjoner fra Trondheim kommunerevisjon.

Kursholdere
Aksel Hagen Tjora er sosiolog og professor ved NTNU. Fra høsten 2017 er han innvalgt i NTNUs styre, som representant for de fast vitenskapelig ansatte. Mye av hans forskning er relatert til interaksjon mellom mennesker, i organisasjoner og i det offentlige rom, ofte i forbindelse med teknologiske endringer.

Berit Juul har jobbet med forvaltningsrevisjon i 23 år, først ti år Riksrevisjonen, siden i Trondheim kommunerevisjon. Hun har erfaring fra gjennomføring av et bredt spekter av forvaltningsrevisjoner og har brukt ulike metoder for datainnsamling. Sammen med sine kollegaer i Trondheim har hun på flere ulike prosjekt brukt observasjon som metode for å samle inn fakta. I sitt innlegg vil hun gi konkrete eksempler på slike observasjoner og også litt om hvilke utfordringer metoden kan gi oss.

Etterutdanning

3 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere