Offentlige anskaffelser

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 13.6—14.6
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 7 660 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 8 060 eks. mva.) Kr 6 390 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 6 790 eks. mva.) Kr 1 595 eks. mva. for overnatting m/frokost fra 12. til 13. juni 2022
Sted Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Varighet 13.6.: 10.00-17.00 14.6.: 09.00-16.00

Erfaringer viser at mange innen kommunal sektor har problemer med etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Kurset er et innføringskurs med en bred gjennomgang av regelverket med særlig fokus på anskaffelser av tjenester.

Målsetting

Etter kurset skal deltakerne ha fått en innføring i aktuelt regelverk knyttet til offentlige anskaffelser.

Målgruppe

Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte, revisorer, kontrollutvalgssekretærer og andre med behov for å få nærmere kjennskap til anskaffelsesreglene.

Innhold

Kurset behandler følgende tema:

 • Organisering av kommunal virksomhet - konkurranseutsetting - forholdet til reglene om offentlige anskaffelser
 • Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta og hvilke grunnleggende krav stilles til offentlige anskaffelser
 • Hvilke oppdragsgivere og hvilke anskaffelser er omfattet av henholdsvis anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften
 • Ulike anskaffelsesprosedyrer
 • Kunngjøring og konkurransegrunnlag
 • Kvalifikasjonskrav, utvelgelseskriterier, egenerklæringer, kravspesifikasjoner, tildelingskriterier og kontraktsvilkår
 • Avvisningsreglene
 • Forhandlinger og avklaringer under konkurransen
 • Avslutning av konkurranser og valg av tilbud
 • Forbudet mot vesentlige endringer av inngåtte kontrakter
 • Klage- og sanksjonssystemet og reglene om erstatning

Kursholder

Kristian Jåtog Trygstad, advokat/partner i Advokatfirmaet Mageli og medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

Etterutdanning

14 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 14 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere