Oppsett og utforming av spørreskjema

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 7.4—7.4
Påmeldingsfrist 22.3
Pris Kr 1 600 (ikke-medl.: kr 2 000) Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til kurset.
Sted Zoom — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 7.4.2021: 12.00 - 14.00

Nytt kurs!

Vi møtes digitalt på Zoom

I dette kurset går vi gjennom sentrale spørsmål knyttet til utforming av et spørreskjema.

Kurset gjennomføres som forelesning med relevante eksempler og gir rom for erfaringsutveksling.

Målgruppe
Forvaltningsrevisorer og andre som har behov for økt metodekunnskap.

Innhold
Første del av kurset vil bestå av en kort gjennomgang av operasjonalisering og variablers målenivå, (viktige teoretiske forskjeller mellom ulike typer svaralternativer).

I tillegg vil kurset gå gjennom:

  • oppbygging av spørreskjema,
  • utforming av enkeltspørsmål

Kurset vil også kort gå inn på ulike måter å sende ut spørreskjema på, og fordeler og ulemper med de ulike måtene.

Kursholder
Dag Ingvar Jacobsen, professor, Universitetet i Agder. Dag Ingvar har en sterk forskningsinteresse i norsk kommunalforvaltning og har skrevet flere bøker både om dette temaet og om samfunnsvitenskapelig metode.

Etterutdanning

2 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere