Praktisk kurs i ledelse og varsling med to eksperter innen fagfeltet

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 28.3—28.3
Påmeldingsfrist 23.3
Pris Kr 3 900 (ikke-medl.: kr 4 900)
Sted IIA Norge, Oslo
Varighet 28.3.: Kl. 09.00 - 16.30

Kurset vil gi en konkret veiledning i hvordan varsling skal saksbehandles i tillegg til en innføring i hvordan slike saker påvirker enkeltmennesker og organisasjoner. Det blir et variert og engasjerende program med casearbeid og eksempler fra virkeligheten.

Det legges opp til fysisk deltakelse, men hvis det er flere som ønsker å delta digitalt, vil vi forsøke tilrettelegge for deltakelse over Teams i tillegg.

Mål for kurset

  • Gi en innføring om hva varsling er, inkludert vesentlig jus
  • Gi grunnleggende innsikt i hvordan varslingsaker saker påvirker enkeltmennesker og organisasjoner
  • Gi en konkret veiledning (guide) i hvordan varslingsaker skal saksbehandles
  • Bevisstgjøre deltakerne om lederes rolle i å løse varslingsaker på en korrekt og omsorgsfull måte
  • Skape dialog rundt de utfordringer deltakerne selv ser ved varslingsproblematikk

Forelesere

  • Erling Grimstad, advokat
  • Lisa Wade, selvstendige næringsdrivende

IIA Norge er arrangør av kurset og bidrar med praktiske eksempler fra internrevisjonen.

Mer informasjon om program og påmelding finner du her: IIA Norge >>

Etterutdanning

7,5 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning. Vurderes som 3 timer foretaksrett og 4,5 timer annet iht. revisorlovens etterutdanningskrav.