Prosjektledelse i forvaltningsrevisjon

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 14.12
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 2 900 for tre moduler (ikke-medl.: kr 3 300) Deltakerne får tilsendt lenker for pålogging til kurset.
Sted Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l. | Begrenset antall deltakere.
Varighet Tre moduler: 14.12.20: Kl. 10.00 - 12.00 5.1.21: Kl. 10.00 - 12.00 19.1.21: Kl. 10.00 - 12.00

Nytt kurs! | Det tredje i rekken

Digitalt kurs med mulighet for interaksjon | Begrenset antall deltakere

Hva er kjennetegnene på et godt ledet prosjekt innen forvaltningsrevisjon - og hvordan kan vi lede prosjektene på enda bedre måter framover?

Uttalelse fra en tidligere deltaker:
Beste kurset jeg har deltatt på i regi av NKRF. Likte godt balansen mellom å være passivt lyttende til aktiv deltaker gjennom oppgaver og diskusjon. Synes også det var en veldig god modell med tre 2-timers-moduler, siden dette gir anledning til refleksjon mellom hver modul.

Målsetting

Gi kursdeltakerne en innføring i grunnleggende prosjektledelse for forvaltningsrevisjon. Kurset gjennomføres som en rekke på tre moduler.

Målgruppe

Prosjektledere og deltakere i forvaltningsrevisjoner.

Innhold

Modul 1: Prosjektledelse i forvaltningsrevisjon | 14. desember 2020

 • Prosjekt som arbeidsform
 • Prosjektenes ulike faser
 • Hva er god prosjektledelse i forvaltningsrevisjon?
 • Erfaringsutveksling og refleksjon

Modul 2: Møtedesign og fasilitering som styringsverktøy i en forvaltningsrevisjon | 5. januar 2021

 • Hva er møtedesign og fasilitering?
 • Modeller og planleggingsverktøy
 • Hva kan møtedesign og fasilitering brukes til i forvaltningsrevisjoner?
 • Erfaringsutveksling og refleksjon

Modul 3: Hvordan jobbe sammen i en forvaltningsrevisjon | 19. januar 2021

 • Læringsstiler - hvordan jobbe godt sammen
 • Forventningsavklaring
 • Hvordan være en god leder og deltager?
 • Erfaringsutveksling og refleksjon

Kursholder

Mathilde Blichfeldt Mjønes har sin bakgrunn fra offentlig forvaltning gjennom 9 år som ansatt i Riksrevisjonen. Hun ble sertifisert fasilitator i 2013, og har benyttet praksisen i og utenfor Riksrevisjonen etter dette. Hun etablerte våren 2015 Kybri, og har etter dette arbeidet som fasilitator/prosessleder, samt undervist i fasilitering. Hun er medarrangør av Inkluderingsdagene på SoCentral, og prosjektansatt i Pådriv. Mathilde fasiliterte i 2019 en todagers workshop for læring og påvirkning for rundt 40 revisorer i NKRF, med gjennomgående gode tilbakemeldinger. Temaet for dagene var revisjon av standard for forvaltningsrevisjon, og hvorvidt det bør utvikles en egen standard for eierskapskontroll.

Etterutdanning

6 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.