RSK 301 – Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen | eKurs

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 1.10
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 1 500 eks. mva. (ikke-medl.: kr 1 900 eks. mva.)
Sted Tilgjengelig fra 1. september 2020. Du mottar en lenke til kurset etter bestilling.
Varighet 2 timer

Nytt eKurs!

eKurs - tilgjengelig fra 1. september 2020. Du vil motta en e-post med en lenke til kurset etter bestilling.

Ny kommunelov har gitt revisor nye oppgaver, herunder forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. NKRFs revisjonskomite har i samarbeid med DnR utarbeidet en standard for revisors arbeid med dette, RSK 301. Denne standarden ble fastsatt av styret 11. mars 2020. Lovens krav gjelder fra og med regnskapsåret 2019, men standarden er gjeldende fra og med regnskapsåret 2020.

Målsetting

Gi kursdeltakerne en innføring i standarden og hva som kreves av revisor.

Målgruppe

Alle som ønsker å lære mer om revisjon i kommunal sektor. Aktuelt for både regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor.

Innhold

Kurset vil ha fokus på følgende områder:

  • Grunnlaget for ny kommunelov og RSK 301
  • Ikrafttredelse og formål
  • Høringssvar
  • Om standarden
  • Noen eksempler fra gjennomføring i 2019

Kursholdere

Unn Helen Aarvold er til daglig kommunerevisor i Oslo kommune. Hun er statsautorisert revisor, har lang erfaring fra revisjon i privat virksomhet. Hun er nå leder av NKRFs revisjonskomite, og har således vært med på å utarbeide standarden RSK 301.

Knut Tanem er oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i Revisjon Midt-Norge SA. Han er registrert revisor, og har også erfaring fra revisjon i privat virksomhet. Han har engasjement som faglig ressurs i NKRFs revisjonskomite, der han har vært sentral i utviklingen av standarden RSK 301.

Etterutdanning

2 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere