Samling for kontrollutvalgssekretariater 2019

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 11.9—12.9
Påmeldingsfrist 8.8
Pris Fastsettes senere
Sted Scandic St. Olavs plass

NKRFs kontrollutvalgskomité inviterer til den 13. samlingen for de som arbeider i sekretariatene for kontrollutvalgene. Mange medarbeidere i kontrollutvalgssekretariatene har ingen eller kun noen få kolleger rundt seg til daglig. Dette er derfor en gyllen anledning til å få faglig påfyll og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Denne årlige samlingen har etablert seg som en sentral arena for kunnskapsdeling og faglig utvikling på sekretariatenes arbeidsområde.

Program | #kus19nkrf

Fastsettes senere.

Hvis du har forslag til forelesere og/eller temaer mottar vi gjerne en e-post fra deg til post@nkrf.no. På forhånd takk!

Etterutdanning

13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.