Samling for kontrollutvalgssekretariater 2020

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 12.11—13.11
Påmeldingsfrist 7.10
Pris Fastsettes senere
Sted Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Varighet 12.11.: Kl. 10.00 - 17.00 13.11.: Kl. 09.00 - 13.00 (m/lunsj)

NKRFs kontrollutvalgskomité inviterer til den 14. samlingen for de som arbeider i sekretariatene for kontrollutvalgene. Mange medarbeidere i kontrollutvalgssekretariatene har ingen eller kun noen få kolleger rundt seg til daglig. Dette er derfor en gyllen anledning til å få faglig påfyll og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Denne årlige samlingen har etablert seg som en sentral arena for kunnskapsdeling og faglig utvikling på sekretariatenes arbeidsområde.

Programmet er under planlegging. Hvis du har forslag til temaer og/eller innledere kan du sende en e-post til post@nkrf.no. Sett av datoene allerede nå. Mer informasjon kommer senere.

Etterutdanning

11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere