Samling for kontrollutvalgssekretariater 2020

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 12.11—13.11
Påmeldingsfrist 7.10
Pris Kr 7 100 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 500 eks. mva.) Kr 5 665 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 6 065 eks. mva.) Kr 1 259 eks. mva. for overnattling m/frokost fra 11. til 12. november 2020
Sted Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Varighet 12.11.: Kl. 10.00 - 17.00 13.11.: Kl. 09.00 - 13.00 (m/lunsj)

NKRFs kontrollutvalgskomité inviterer til den 14. samlingen for de som arbeider i sekretariatene for kontrollutvalgene. Mange medarbeidere i kontrollutvalgssekretariatene har ingen eller kun noen få kolleger rundt seg til daglig. Dette er derfor en gyllen anledning til å få faglig påfyll og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Denne årlige samlingen har etablert seg som en sentral arena for kunnskapsdeling og faglig utvikling på sekretariatenes arbeidsområde.

Program

Torsdag 12. november 2020

10:00: Åpning v/leder av NKRFs kontrollutvalgskomite

10:10: Erfaring fra koronatiden

 • Innledning v/kontrollutvalgskomiteen
 • Erfaringsdeling v/representanter for ulike sekretariater (+ ev. kontrollutvalg)
 • Plenumsdialog

11:00: Pause

11:15: Ett år med ny kommunelov

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementets erfaringer v/utredningsleder Erland Aamodt, KMD
 • Plenumsdialog

12:15: Pause

12:30: «Åpen post» - innsendte temaer

 • Deltakerne anmodes om å sende inn temaer/spørsmål på forhånd til post@nkrf.no.

13:00: Lunsj

14:00: Varsling, herunder kontrollutvalgets og revisjonens rolle

 • Innledning v/Elen Schmedling Gimnæs, advokatfullmektig, Samfunnsbedriftene
 • Plenumsdialog

14:45: Pause

15:00: Ny RSK 301 Standard for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen og høringsforslag RSK 302 Standard for kontroll av vesentlige budsjettavvik

 • Innledning v/Unn Helen Aarvold, kommunerevisor i Oslo og leder av NKRFs revisjonskomite
 • Plenumsdialog

15:45: Pause

16:00: Forsvarlig saksbehandling – hvordan sikrer vi det?

 • Innledning v/Paul Ivar Stenstuen, seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS
 • Plenumsdialog

17:00: Slutt

19.30: Middag på hotellet


Fredag 13. november 2020

09:00: Oppdatert RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og ny RSK 002 Standard for eierskapskontroll

 • Innledninger v/Tor Arne Stubbe, leder av NKRFs forvaltningsrevisjonskomite og Kirsti Torbjørnson, leder av NKRFs selskapskontrollkomite
 • Plenumsdialog

10:00: Pause

10:15: Nasjonal tilsynskalender

 • Brukererfaringer v/representanter for noen sekretariater
 • Fase 2 v/Renate Borgmo, NKRFs representant i prosjektet

11:00: Pause

11:15 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapene og årsberetningene – sett i lys av nye bestemmelser

 • Innledninger v/kontrollutvalgskomiteen og Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF og utredningsleder i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)
 • Plenumsdialog

12:00: Pause

12:15: Planer for forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll

 • Ulike erfaringer og tilnærminger v/representanter for sekretariatene
 • Plenumsdialog

13:00 Lunsj/slutt

[
Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 18. september]


Etterutdanning

11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere