Samling for kontrollutvalgssekretariater 2023

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 13.9—14.9
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Fastsettes senere
Sted Clarion Hotel Ernst, Kristiansand
Varighet 13.9.: Kl. 10.00 - 17.00 14.9.: Kl. 09.00 - 15.00

NKRFs kontrollutvalgskomite inviterer til den 16. samlingen for de som arbeider i sekretariatene for kontrollutvalgene. Mange medarbeidere i kontrollutvalgssekretariatene har ingen eller kun noen få kolleger rundt seg til daglig. Dette er derfor en gyllen anledning til å få faglig påfyll og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Denne årlige samlingen har etablert seg som en sentral arena for kunnskapsdeling og faglig utvikling på sekretariatenes arbeidsområde.

Programmet fastsettes senere. Hvis du har forslag til temaer og/eller innledere kan du sende en e-post til post@nkrf.no. Sett av datoene allerede nå. Mer informasjon om program og påmelding kommer til våren.