Utvalg av respondenter til surveyer

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 7.4—7.4
Påmeldingsfrist 22.3
Pris Kr 1 600 (ikke-medl.: kr 2 000) Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til kurset.
Sted Zoom — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 7.4.2021: 09.00 - 11.00

Nytt kurs!

Vi møtes digitalt på Zoom

Kurset tar for seg valg man må tenke gjennom når det skal velges ut respondenter til en survey.

Kurset gjennomføres som forelesning med relevante eksempler og gir rom for erfaringsutveksling.

Målgruppe
Forvaltningsrevisorer og andre som har behov for økt metodekunnskap.

Innhold
Ulike former for utvalg drøftes:

  • rent tilfeldig utvalg
  • systematisk tilfeldig utvalg
  • stratifisert utvalg
  • kvoteutvalg
  • skjønnsmessige utvalg

I tillegg vil kurset ta opp spørsmål knyttet til utvalgets størrelse, det relative forholdet mellom populasjonsstørrelse og utvalgsstørrelse, samt problemer knyttet til ulike typer frafall (teoretisk utvalg versus faktisk utvalg).

Kursholder
Dag Ingvar Jacobsen, professor, Universitetet i Agder. Dag Ingvar har en sterk forskningsinteresse i norsk kommunalforvaltning og har skrevet flere bøker både om dette temaet og om samfunnsvitenskapelig metode.

Etterutdanning

2 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere