Webinar om selvkost

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 18.9—18.9
Påmeldingsfrist 17.9
Pris Kr 1 900 (ikke-medl.: kr 2 500) Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til kurset dagen før.
Sted Teams — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 18.09.: kl. 10.00 - 12.00

I samarbeid med Samfunnsbedriftene, arrangerer NKRF webinar om selvkostreglene.

Målgruppe

Ansatte i kommunale selskaper, revisorer i kommuner og kommunale selskaper og andre som arbeider med selvkosttjenester og selvkostreglene.

Innhold

Webinaret er delt i tre deler:

 • Det gis en overordnet innføring i det rettslige rammeverket rundt selvkostreglene, og de grunnleggende prinsipper og regler som gjelder for beregning av selvkost. Det orienteres kort om utvikling og siste endringer på området, herunder om ny revidert selvkostveileder fra KDD.
  Innleder: Advokat Elen Schmedling Gimnæs i Samfunnsbedriftene
 • Vi ser nærmere på forholdet mellom eierkommunen og selskapet som produserer selvkosttjenesten. Hvem gjør hva? Hvor skal regnskapet og selvkostfondet ligge? Må både kommunen og selskapet ha egne selvkostregnskap? Hvordan skal/kan oppgavene fordeles, m.m.
  Innleder: Seniorrådgiver Knut Erik Lie i NKRF
 • Vi får også høre om håndtering av selvkostreglene fra et mer praktisk ståsted. Ulike problemstillinger og erfaringer knyttet til arbeid med selvkosttjenester og selvkostreglene. Er det f.eks. mulig å ivareta en målsetting om «lik pris for like tjenester» i et interkommunalt selskap som yter selvkosttjenester?
  Innleder: TBA

Forelesere

 • Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF og utredningsleder i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)
 • Elen Schmedling Gimnæs, advokat i Samfunnsbedriftene
 • TBA

Arrangører

NKRF og Samfunnsbedriftene samarbeider om webinaret.

Påmeldingsskjema finner du her >>

Etterutdanning

2 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning. Vurderes som 2 timer andre fagområder iht. både revisorlovens og regnskapsførerlovens etterutdanningskrav.