Workshop for læring og påvirkning – forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 21.10—22.10
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 4 200 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 4 600 eks. mva.) Kr 2 870 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 3 270 eks. mva.) Kr 1 495 eks. mva.for overnattling m/frokost fra 20. til 21. oktober 2019
Sted Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Varighet 21.10.: 10.00-17.00 22.10.: 09.00-15.00

Ny kommunelov er vedtatt – hva innebærer den for deg som revisor? Nye forskrifter er fastsatt, hva innebærer disse for deg i ditt daglige virke?

Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) må revideres slik at den stemmer overens med terrenget. Den nye kommuneloven og forskriftene opererer med begrepet «eierskapskontroll» – og nå er det blitt en revisjonsoppgave. Hva innebærer det? Bør det utvikles en egen standard for eierskapskontroll – eller som del av RSK 001?

Hva mener du?

Bli med på forvaltningsrevisjonskomiteens og selskapskontrollkomiteens workshop med diskusjoner, foredrag og gruppearbeid. Vi kan love at du vil lære noe – fordi du bidrar! Bli med på et spennende utviklingsarbeid – for fellesskapets verdier!

Workshopen vil bli gjennomført som en blanding av presentasjoner, arbeid i grupper og plenumssesjoner. Arbeidet i grupper vil ta utgangspunkt i deltagernes kunnskap og erfaringer fra egen arbeidshverdag. For de som ønsker å forberede seg utover dette, er det lagt ut noen lenker nedenfor:

Mathilde B. Mjønes fra Kybri er med på å planlegge arrangementet, og vil fasilitere plenumssesjonene og arbeidet i grupper de to dagene vi er samlet, i samarbeid med forvaltningsrevisjonskomiteen og selskapskontrollkomiteen.

Målgruppe

Alle som arbeider med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i kommunal sektor

Innhold

  • Presentasjon ved Erland Aamodt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i ny kommunelov, gjennomgang av viktige endringer
  • Innspill til områder i RSK som må revideres
  • Innspill til punkter i en standard for eierskapskontroll
  • Er det behov for én eller to standarder?

Komiteene vil arbeide videre med de innspill som kommer fram i workshopen og utarbeide forslag til standard(er). Komiteenes utkast til standard(er) vil gå på høring til alle NKRFs medlemmer på vanlig måte. Styret i NKRF vil behandle og vedta standarden(e) når høring er avsluttet.

Program

Mandag 21. oktober 2019:

10.00 – 10.15: Velkommen v/komiteen

10.15 – 11.15: Ny lov og forskrift – endringer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll v/Erland Aamodt (KMD)

11.15 – 11.30: Pause

11.30 – 12.00: RSK 001 – noen utfordringer v/Øyvind N. Grøndahl (Kvalitetskontrollkomiteen)

12.00 – 12.10: Intro workshop v/Mathilde Mjønes, Kybri

12.10 – 13.00: Arbeid i grupper

13.00 – 14.00: Lunsj

14.00 – 15.45: Arbeid i grupper

15.45 – 16.00: Pause

16.00 – 16.45: Resultater fra gruppene (plenum)

16.45 – 17.00: Tilbakeblikk Dag 1 – hva skjer Dag 2

Tirsdag 22. oktober 2019:

09.00 – 09.15: Velkommen v/komiteen

09.15 – 09.35: Eierskapskontroll – hva er nytt? Veien videre v/Tom Øyvind Heitmann (Selskapskontrollkomiteen)

09.35 – 09.50: Summing + spørsmål fra salen

09.50 – 10-10: Standard for eierskapskontroll v/Kirsti Torbjørnson og Kristin Skaane (Selskapskontrollkomiteen)

10.10 – 10.30: Summing + spørsmål fra salen

10.30 – 10.45: Pause

10.45 – 11.00: Intro workshop v/Mathilde Mjønes, Kybri

11.00 - 1130: Arbeid i grupper

11.30 – 12.30: Lunsj

12.30 – 13.30: Arbeid i grupper

13.30 – 14.15: Resultater fra gruppene (plenum)

14.15 – 14.45: Sammenheng Dag 1 og Dag 2? Komiteene

14.45 – 15.00: Veien videre og vel hjem! Komiteene

Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 23. september.

Etterutdanning

13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere