Banner_full-bredde
Her finner du lenker til dokumentasjon, nyhetsoppslag, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen. Sist oppdatert 14. juni.

Praktisk informasjon


Onsdag 12. juni 2019 - Plenum:

10.00: Åpning

 • Daglig leder Rune Tokle, NKRF

10.05: Velkommen til Hamar

 • Varaordfører Knut Fangberget (H), Hamar kommune

10.20: Tolga-saken - hva har skjedd etter statens gransking? | Presentasjon

 • Marit Gilleberg (A), leder av kontrollutvalget i Tolga kommune

Tolgasaken og kontrollutvalget (Kommunerevisoren)


11.20: Digitaliseringsprosjektet – så langt har vi kommet

 • Rune Tokle, daglig leder, NKRF | Presentasjon
 • Torkil Hindberg, partner, PwC
 • Camilla S. L. Haukeberg, senior associate, PwC

13.20: NKRFs bransjenorm for behandling av personopplysninger | Presentasjon

 • Advokat Jan Sandtrø, egen virksomhet

14.15: Nasjonal tilsynskalender | Presentasjon

 • Vigdis Rotlid Vestad, stabsleder, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Torsdag 13. juni 2019 - Plenum

09.00: Informasjonssikkerhet i kommunene | Presentasjon

 • Gaute Wangen, seniorrådgiver, seksjon for digital sikkerhet, NTNU Gjøvik

Torsdag 13. juni 2019 - Spor 1

1A 10.00: Budsjett- og regnskapsforskriften

 • Ann Katharine Gardner, leder i NKRFs regnskapskomite | Presentasjon
 • Knut Erik Lie, utredningsleder i GKRS | Presentasjon

Ny budsjett- og regnskapsforskrift – NKRFs høringsuttalelse (Kommunerevisoren)


1B 11.15: MVA-kompensasjonsordningen – krystallklart etter 15 år? | Presentasjon

 • Eli Lossius Grødal, underdirektør i Skatteetaten, Divisjon Brukerdialog
 • Karianne Hjeldnes, senior skattejurist i Skatteetaten
 • Marit Skarvøy, spesialrevisor i Skatteetaten

1C 13.00: Digitaliseringsprosjektet – veien videre for regnskapsrevisjonen

 • Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF
 • Camilla S. L. Haukeberg, senior associate, PwC

  1D 14.15: Forenklet etterlevelseskontroll - revisjonskomiteens arbeid | Presentasjon

  • Knut Tanem, regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA

  Torsdag 13. juni 2019 - Spor 2

  2A 10.00: GDPR-status fra en kommune | Presentasjon

  • Knut Eggen, personvernombud i Sarpsborg kommune

  2B 11.15: Kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften | Presentasjon

  • Bjørn Bråthen, seniorrådgiver i NKRF
  • Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF

  NKRF mener: Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift


  2C 13.00: Forvaltningslovutvalgets innstilling og forsvarlig saksbehandling | Presentasjon

  • Omar Saleem Rathore, rådgiver og sekretær for Forvaltningslovutvalget

  NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov (NKRF)


  2D 14.00: Digitaliseringsprosjektet – veien videre for forvaltningsrevisjonen og sekretariatet

  • Rune Tokle, daglig leder i NKRF
  • Sander Haga Ask, rådgiver i Temark - Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS og deltaker i NKRFs digitaliseringsprosjekt

  Velkommen tilbake i 2020 - 27. - 28. oktober i Oslo!